Webinar Groen herstel: Waterstof

waterstof

Welke innovaties zijn nodig zijn om de waterstoftransitie te versnellen? Wat vraagt dit van de betrokken partijen? Hoe zorgen we voor genoeg mensen en capaciteit? Tijdens dit interactieve webinar gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Waterstof is als energiedrager één van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie én van de Nederlandse economie. Het vermindert de uitstoot van broeikasgassen en is erg belangrijk voor de energietransitie. De vraag naar waterstof neemt plotseling een enorme vlucht. Om aan de grote vraag te (gaan) voldoen, is het belangrijk om te versnellen.

Inzetten op duurzame waterstof in Nederland zorgt voor nieuwe banen. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is juist nu nog meer nodig om de ontwikkeling vorm te geven. Het webinar gaat dus niet over de technische toepassing van waterstof. De aandacht ligt echt op het human capital vraagstuk.

Spreker: Ad van Wijk, TU Delft

Sprekers Deelsessies:

Willem Hazenberg: Stork
Bouwen van een learning community, met bedrijven (vb Hydrogreen netwerk).

William van Niekerk: NWBA
Leven Lang Ontwikkelen in de waterstoftechnologie echt te realiseren zodat Nederland hierin internationaal ook een goede rol kan vervullen.

Jan-jaap Aue: Entrance
Vinden van voldoende professionals en capaciteit en hoe identificeren wat er aan kennis en vaardigheden nodig is om de stap naar waterstof te maken?

Jaco Rijerkerk: H2Platform
Welke kansen biedt Waterstof voor de Nederlandse industrie? Wat moet je doen om op te kunnen schalen en hoe zorg je voor de verbinding met bedrijven als je kijkt naar human capital?

Roeland Hogt: Noorderpoort
Wat is goed en wat kan beter om vraag naar en aanbod van kennis bij elkaar kunnen laten komen? In de sessie tonen we de werkwijze rondom kennisdeling en waterstoftechnologie zoals deze inmiddels bestaat in Noord-Nederland. Ook is er een sneak preview van het kennisplatform waterstof zoals deze door EnTranCe Groningen reeds is ontwikkeld. 

Frank Berends van Nordwin college en Heilien Tonckins Groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur
Hoe kan de techniek de landschappelijke inrichting helpen door een samenwerking tussen technische en groene opleidingen? Het zonnepark in Oosterwolde met elektrolyser is gerealiseerd en hierin denkt het Nordwin college mee rondom infrastructuur en landschapsinrichting.

Dit webinar is de 2e uit een reeks van 5. Daarin staan pps'en (Publiek-Private Samenwerkingen) centraal bij groen herstel uit de coronacrisis. Het webinar wordt aangeboden door Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Topsector Energie.

Meld u aan

Meld u aan via dit aanmeldformulier