Webinar Groen Herstel: Elektrificatie

Coverbeeld bij route(kaart) elektrificatie

De Nederlandse industrie draait van oudsher op een combinatie van aardgas en restgassen. Om de industrie te verduurzamen, moet er veel veranderen. De elektrificatie van de maatschappij en de industrie neemt exponentieel toe. Elektrificatie kan een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de industrie en de reductie van CO2- uitstoot volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen is een routekaart opgesteld.

Vraagstelling

Het stroomgebruik zal sterk stijgen tot 2050, als gevolg van elektrificatie van de industrie, mobiliteit, huishoudens en de groene sector. De routekaart Elektrificatie in de industrie is net gepubliceerd. Daaruit blijkt de grote potentie van elektrificatie voor het realiseren van het Klimaatakkoord.

De vraag is wat dit betekent voor het opleiden en bijscholen van mensen. In dit webinar zoeken we naar antwoorden. Tijdens dit webinar zullen er ook een aantal subgroepen zijn die concreet aan de slag gaan met dit thema.

  • Thema Mobilitieit: Gerben Spies van ElaadNL (versnelt installateurs opleiden voor realisatie laadpalen in één arbeidsgang)
    Wat is de impact van de transitie naar elektrische mobiliteit? Een bepalende factor die in Nederland meespeelt, is dat vanaf 2030 100% van de nieuw verkochte personenauto’s zero-emissie, lees: elektrisch, zal zijn. Daarvoor is in de komende jaren een vertienvoudiging van het per werkdag te realiseren laadpalen nodig. In deze werksessie zal een concrete casus besproken worden over het slimmer opleiden van personeel voor het plaatsen en aansluiten van laadpalen. In de casus zijn een aantal interessante lessen te trekken die op andere terreinen toepasbaar blijken te zijn.
  • Thema Industrie: Alienke Ramakar van Royal Haskoning (Strategisch Procesmanager Energietransitie)
    De routekaart Elektrificatie in de industrie laat zien hoe Nederland gebruik kan maken van zijn unieke positie om grootschalig te elektrificeren in de industrie. Voor 2050 zal elektrificatie minimaal 60% van de totale behoefte van de industrie invullen. Daarom wordt de industrie de regelknop voor het duurzame energiesysteem. Een regelknop om te komen tot de benodigde flexibiliteit als antwoord op het fluctuerende aanbod van renewable energy. Betekent dit dat we de leerboeken over de 24/7 proces industrie moeten herschrijven? Technische opties als elektrische compressoren, elektrische boilers, waterstof boilers en lage temperatuur warmtepompen zijn al beschikbaar op de benodigde schaalniveaus, maar implementatie komt alleen van de grond als er gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Hoe pakken we de vereiste om- en bijscholing aan? En zijn er voldoende plekken om te experimenteren met bijv. e-boilers of warmtepompen?
  • Thema Groen/Glastuinbouw: Proefboerderij van de Toekomst

Keynotespreker

Keynotespreker is Mart van der Meijden (Professor Large-Scale Sustainable Power Systems TU Delft en manager innovatie TenneT).

Aanmelden

Het webinar vindt plaats op donderdag 9 december 2021 van 12.00 tot 13.30.

Meld je nu aan