WCM AIRTuB: Crawler inspection of wind turbine blades

Afb

 

Op 22 september van 12:30-16:00 uur organiseren we dit jaar de derde bijeenkomst van een reeks AIRTuB-bijeenkomsten (Automated Inspection & Repair of Turbine Blades 2019 – eind 2022).

In dit seminar wordt u geïnformeerd over de huidige en toekomstige crawler-based en andere contact-type inspectieapparatuur voor offshore windturbinebladen. U zult in staat zijn om systeemontwikkelaars, onderhoudsdienstverleners, asset owners en onderzoekers te ontmoeten.

Meer informatie