Virtuele missie offshore windenergie in Polen

-

Bent u actief in de offshore windsector? En wilt u zakendoen in Polen? Neem dan op 10 en 11 december deel aan de virtuele missie offshore windenergie met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens deze missie krijgt u een goed beeld van de ontwikkelingen in de offshore windsector in Polen. Deze sector ontwikkelt zich razendsnel en biedt de Nederlandse ondernemer mooie kansen.

Wind op zee om energiedoelen te bereiken

Polen is nog sterk afhankelijk van kolen, maar moet net als andere EU-lidstaten de productie van hernieuwbare energie flink verhogen. Een van de beste manieren om dit te bereiken is de ontwikkeling van windenergie op de Baltische Zee.

Op basis van de nieuwe Offshore Wind Act wordt de komende 10 jaar ten minste 8 gigawatt (GW) aan windvermogen geïnstalleerd, oplopend tot 28 GW in 2050. Polen heeft meer dan 10 windparkprojecten aangewezen. Het land gaat een deel daarvan de komende jaren aanbesteden, samen met vooraanstaande Europese ontwikkelaars.

In 2050 is voor het volledige Baltische Zeegebied 83 GW aan offshore windvermogen gepland, volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

In Polen is lokale kennis en expertise op het gebied van offshore windenergie beperkt. Daarom is samenwerken met buitenlandse partijen, waaronder Nederland, essentieel.

Voor Polen is nu de aanbesteding van verschillende offshore windprojecten én de versterking van het offshore (export)netwerk belangrijk. Zo is er een plan om 700 megawatt (MW) onderzeese kabel aan te leggen tussen Litouwen en Polen.

Voor wie?

Deelname is interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die:

 • werkzaam zijn in:
  • offshore installatie & transport (OWF/grid);
  • engineering;
  • haveninfrastructuur & logistiek;
  • ecologie;
  • training & opleiding;
  • en overige toeleveranciers en dienstverleners uit de offshore windsector.
 • een beeld willen krijgen van het marktpotentieel van offshore wind in Polen;
 • hun netwerk met sleutelspelers binnen deze markt willen opbouwen;
 • expertise kunnen leveren om een waardevolle (innovatieve en competitieve) bijdrage te leveren aan de (pre-)development-, constructie- en onderhoudsfases van de beoogde ontwikkelingen.

Meer informatie