Verslag Minisymposium Systeemintegratie: Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem

Op donderdag 6 juni vond het mini-symposium ‘Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem’ plaats. Met maar liefst 200 mensen waren we bijeen om het belang van systeemintegratie te benadrukken. Ook bespraken we hoe de integratie gerealiseerd kan worden.

De praktijkvoorbeelden

Mart van Bracht, programmadirecteur Systeemintegratie, trapte de dag af. Hij vertelde over Systeemvragen 2019.
Daarna daalden we aan de hand van praktijkvoorbeelden van het landelijke niveau af naar het regionale en lokale niveau.

Op deze manier kwamen diverse invalshoeken ter sprake. Ook kwam de discussie op gang over hoe de verschillende uitdagingen samengebracht kunnen worden. Hieronder vindt u een overzicht van de gepresenteerde praktijkvoorbeelden.

Landelijk: Infrastructure Outlook 2050  

Een gezamenlijke studie van de landelijke netbeheerders TenneT (elektriciteit) en Gasunie (gas) naar hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst goed kan blijven functioneren.

Regionaal: Systeemstudie voor een RES: Noord Holland    

In Nederland zijn 30 regio’s aan de slag om voor eind 2019 een plan van uitvoering op te stellen om de gevolgen van de energietransitie te managen. Van groot belang is hoe de voorgestelde plannen gaan aansluiten op de ‘hogere’ infrastructuur (het landelijke energiesysteem). In de provincies Noord-Holland en Groningen werkt CE Delft aan een model over hoe dit het best gerealiseerd kan worden. Een uitdagend voorbeeld voor andere RES-sen.

Lokaal: Windmaster-project    

Het Windmasterproject is een project dat windenergie vanaf de Noordzee naar het vasteland (Zuid-Holland) brengt. Innovatief aan het project is de wijze waarop de niet-technische aspecten geadresseerd worden. Met behulp van ‘agent based modelling’ wordt antwoord verkregen op deze aspecten. Een mooi voorbeeld van hoe de niet-technische aspecten aandacht krijgen.  

Meer weten?