Urban Energy: kansenseminar over energietransitie in België

Samen met de Nederlandse Ambassade in Brussel organiseert RVO.nl een kansenseminar Urban Energy in Rotterdam. Met het oog op de energietransitie in Nederland en België, heeft de Nederlandse Ambassade in Brussel in samenwerking met RVO.nl een studie laten uitvoeren om uit te zoeken welke kansen deze ontwikkeling voor bedrijven in de energiesector kan opleveren. De studie wordt tijdens deze bijeenkomst op 25 juni a.s. gepresenteerd. Experts, bedrijven en kennisinstellingen worden van harte uitgenodigd om deze dag aanwezig te zijn om mee te denken en kansen te concretiseren. 

De focus van de kansenseminar ligt op volgende drie thema’s:

  • Energie in de gebouwde omgeving Gericht op: energetische renovatie, duurzame warmte- en koude voorziening, toekomst van warmtenetten in België, grootschalige warmteopslag.
  • Energieproductie in de gebouwde omgeving Gericht op: individuele of collectieve warmteproductie, verduurzaming van de warmtebronnen, intelligent gebruik van de beschikbare ruimte.
  • Duurzaam stedelijk transport Gericht op: toekomst van elektrisch transport, investeringen in laadinfrastructuur, lokale slimme netten, alternatieve brandstoffen.

Het programma begint om 11 uur. Vanaf 11.30 uur presenteert het onderzoeksbureau Sweco de sectorstudie.

Voor een lunch wordt gezorgd en de middag wordt afgesloten met een rondleiding in de BlueCity in Rotterdam.

Informatie en aanmelden