Uptempo! webinarreeks Warmte in Wijken: Publiekprivate samenwerking

Dit webinar is uitgesteld tot nader order.

In proeftuinen overal in Nederland wordt veel kennis opgedaan over het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken. Pilots hebben de belangrijkste belemmeringen en barrières blootgelegd. Pioniers leren steeds meer over een succesvolle wijkaanpak. Wilt u leren van de vergissingen en overwinningen, de hindernissen en de successen? Meld u dan aan voor de Uptempo! webinarreeks 'Warmte in Wijken', die in het teken staat van het vinden van oplossingen, innovaties en samenwerkingen.

Zet de data alvast in de agenda:

 • 14 oktober: deel 1/3: Risico's oplossen
  Om wijken aardgasvrij te maken zijn technische innovaties noodzakelijk. Maar het toepassen van deze innovaties brengt risico’s met zich mee. Zo zijn de exacte kosten vaak lastig te voorspellen en bovendien is vooraf niet 100% zeker hoe een innovatief product gaat functioneren. Het is dus niet altijd eenvoudig om ruimte voor innovaties te maken bij de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. En dat terwijl ze keihard nodig zijn om de kostprijs van aardgasvrije energievoorziening te verlagen en de prestatie te verbeteren. Gelukkig zijn er inventieve koplopers die met elkaar oplossingen hebben gevonden voor het opvangen van dit soort risico's. In dit webinar delen we twee inspirerende voorbeelden.

 • 28 oktober: deel 2/3: Ruimte voor innovaties
  Om wijken aardgasvrij te maken zijn technische innovaties noodzakelijk. Maar om welke innovaties gaat het dan? Wat is er nodig voor de warmtetransitie in wijken? Wat is er beschikbaar? En hoe kies je de best passende oplossing? Het proces om tot een breed gedragen technische oplossing te komen is geen lineair proces maar een organische chaos. Hoe creëer je een open proces waarin ruimte is en blijft voor innovatie? Onder andere het vaststellen van goed werkbare uitgangspunten draagt hieraan bij. Aan de hand van twee voorbeelden word je bijgepraat over hoe je dit voor jouw wijk kan doen.

 • 11 november: deel 3/3: Publiekprivate samenwerking
  Om wijken aardgasvrij te maken zijn technische innovaties noodzakelijk. Wanneer betrek je als wijkcoalitie innovatieve aanbieders? Hoe gebruik je optimaal de kennis uit de markt zonder oneigenlijk concurrentievoordeel of lock-in te creëren. Twee pioniergemeenten delen hun ervaringen in dit webinar. Er is eveneens ruimte om in gesprek te gaan met elkaar.

  Heb of ken jij een goed voorbeeld? Meld je bij ons via @email.

Aanmelden voor deze webinarreeks kan binnenkort via deze pagina.