Topsector Energie Werkconferentie: werksessies TKI Urban Energy en Wind op Zee

Bedrijven en kennisinstellingen die op 31 oktober 2019 de Topsector Energie Werkconferentie bezochten, vinden hier de presentaties die zijn gegeven tijdens de werksessies van TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee.

Opgewekt op zee, op land en in de gebouwde omgeving

Tijdens deze sessie presenteerden TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee samen de MMIP's 1 en 2, over de innovaties die nodig zijn op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zee, op land, en in de gebouwde omgeving. U downloadt en leest deze meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's hier: https://www.topsectorenergie.nl/missies-energietransitie-en-duurzaamheid/missie-elektriciteit.

Een CO2-vrije gebouwde omgeving

Tijdens deze sessie presenteerde TKI Urban Energy de MMIP’s 3, 4 en 5 over energierenovaties, duurzame warmte/koude en flexibele energiesystemen voor de gebouwde omgeving. U downloadt en leest deze meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's hier: https://www.topsectorenergie.nl/missies-energietransitie-en-duurzaamheid/missie-gebouwde-omgeving

Matchmaking energie-innovaties in de gebouwde omgeving

Tijdens deze sessie konden bedrijven, overheden en kennisinstellingen met elkaar kennismaken en zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Vijf consortia die eerder dit jaar indienden, presenteerden ter inspiratie hun voorstel aan het begin van deze matchmakingsessie. 

Uptempo! - Opschaling en versnelling van energie-innovaties

Met het programma Uptempo! maken de TKI’s Urban Energy en CLICKNL (Topsector Creatieve Industrie) samen werk van het versnellen van de energietransitie, door de oogst van kansrijke innovaties te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. In deze interactieve sessie deelden we de opgebouwde ‘innovation intelligence’ en keken we vooruit waar we in 2020 op in moeten zetten. Meer informatie over Uptempo!

Bent u al geabonneerd op de nieuwsbrief van TKI Urban Energy? Geïnteresseerden in energie-innovaties voor de gebouwde omgeving worden met deze nieuwsbrief geïnformeerd over en uitgenodigd voor vergelijkbare interessante evenementen.