Topsector Energie Werkconferentie: Opgewekt op zee, op land en in de gebouwde omgeving

Bent u als bedrijf of kennisinstelling actief in de energietransitie, en ontwikkelt of onderzoekt u vernieuwende oplossingen die bijdragen aan de transformatie naar een hernieuwbaar energiesysteem? Kom dan op 31 oktober a.s. naar de Topsector Energie Werkconferentie! Tijdens dit evenement worden de 13 innovatieprogramma’s gepresenteerd die richting geven aan de ontwikkelingen die nodig zijn voor het slagen van het klimaatakkoord. Deze zogenaamde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's) bieden u kansen en mogelijkheden om (financiële) ondersteuning voor uw innovaties, die u in samenwerkingsverband ontwikkelt, te krijgen.

Opgewekt op zee, op land en in de gebouwde omgeving

Twee van deze MMIP’s richten zich specifiek op de ontwikkeling van innovaties op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zee, op land, en in de gebouwde omgeving. Tijdens deze sessie presenteren het TKI Wind op Zee en het TKI Urban Energy hoe deze innovatieprogramma’s er het komende jaar uit gaan zien. U krijgt inzicht in hoe de gezamenlijke, programmatische aanpak de markt helpt om innovatiekansen op het gebied van hernieuwbare energie te benutten.

Welke bijdragen kunt u leveren aan deze nieuwe innovatieprogramma's? Zoekt u nog partners om samen aan uw energie-innovatie te werken? Of zoekt u een plek voor een demonstratie of pilotproject, of afnemers van uw innovatie?

Zonder u, innovatief bedrijf, klein of groot, of kennisinstelling die waardevol onderzoek uitvoert, zal de energietransitie niet slagen. Levert u ook een bijdrage op het gebied van hernieuwbare opwekking op zee, op land of in de gebouwde omgeving? Kom naar deze sessie om meer te horen over de kansen die deze innovatieprogramma’s u bieden en ontmoet andere spelers en partijen uit de sector die op zoek zijn naar partners.

Aanmelden

Houd deze website en uw mailbox in de gaten. Zodra inschrijven mogelijk is kan dat via deze pagina. Bent u geabonneerd op de nieuwsbrief van TKI Urban Energy en/of de nieuwsbrief van TKI Wind op Zee? Dan ontvangt u een uitnodiging voor dit evenement.