Topsector Energie Werkconferentie: Een CO2-vrije gebouwde omgeving

Bent u als bedrijf of kennisinstelling actief in de energietransitie, en ontwikkelt of onderzoekt u vernieuwende oplossingen die bijdragen aan de energierenovatie, duurzame warmte/koude en flexibele energiesystemen in de gebouwde omgeving? Kom dan op 31 oktober a.s. naar de Topsector Energie Werkconferentie! Tijdens dit evenement worden de 13 innovatieprogramma’s gepresenteerd die richting geven aan de ontwikkelingen die nodig zijn voor het slagen van het klimaatakkoord. Deze zogenaamde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's) bieden u kansen en mogelijkheden om (financiële) ondersteuning voor uw innovaties, die u in samenwerkingsverband ontwikkelt, te krijgen.

Drie van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP’s 3, 4 en 5) richten zich specifiek op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen waarmee de energietransitie in de gebouwde omgeving versneld kan worden. In 2019 is een start gemaakt met deze innovatieprogramma’s. Tijdens de sessie Een CO2-vrije gebouwde omgeving presenteert TKI Urban Energy de stand van zaken en krijgt u inzicht in de gezamenlijke, programmatische aanpak die de komende jaren zal worden ingezet. U krijgt inzicht in hoe de gezamenlijke, programmatische aanpak de markt helpt om innovatiekansen op het gebied van hernieuwbare energie te benutten. Daarnaast ontmoet u tijdens deze sessie andere spelers en partijen uit de sector.

Meet the market!

Houdt u zich als bedrijf of kennisinstelling bezig met oplossingen voor efficiënte woningrenovatie, warmte- of koudesystemen of slimme oplossingen voor het elektriciteitssysteem? Of bent u als woningcorporatie, vastgoedontwikkelaar of gemeente op zoek naar state-of-the-art oplossingen hiervoor? Schrijf u dan ook in voor de sessie Matchmaking energie-innovaties in de gebouwde omgeving van TKI Urban Energy, die na de pauze volgt op de presentaties van de MMIP's 3, 4 en 5. Tijdens deze sessie ontmoet u samenwerkingspartners voor de nieuwe regelingen van 2020. 5 Consortia die eerder dit jaar indienden, presenteren ter inspiratie hun voorstel. Daarna kunt u aan verschillende tafels kennis maken met elkaar en zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.

Aanmelden

Bent u geabonneerd op de nieuwsbrief van TKI Urban Energy? Dan ontvangt u een uitnodiging voor dit evenement.