Tiende Nationaal Deltacongres

Een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma - Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie - en bouwen aan de Deltacommunity!

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma zijn ‘s middags interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties beschikbaar en is er een Deltaparade waar partners, stakeholders en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma zich kunnen presenteren. Natuurlijk is er tijdens de Deltaparade, die de hele dag open is, volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.
 
Reserveer ook woensdag 13 november. De partners in de Zuidwestelijke Delta zijn druk bezig voor belangstellenden enkele excursies te organiseren in de regio.
 
Het definitieve programma voor het Deltacongres en de excursies wordt in september bekendgemaakt.

Lees meer