Themabijeenkomsten ‘BIPV’ en ‘Lokale energieopslag’: innovaties om uw koers mee te bepalen

-

Op 8 juni organiseert TKI Urban Energy twee themabijeenkomsten. Hier maakt u kennis met partijen en projecten rond BIPV (ochtendsessie) en warmteopslag en elektriciteitsopslag in de gebouwde omgeving (middagsessie).

Dit is een verplaatste bijeenkomst die oorspronkelijk op 19 april gepland was. Meer informatie over de locatie volgt.

Bent u actief in de bouwwereld of bent u innovator in de verduurzaming daarvan? Wilt u weten: wat zijn de ontwikkelingen, hoe verhouden de verschillende oplossingen zich tot elkaar en hoe ver is mijn concullega hierin? In deze sessies doet u kennis op over de huidige ontwikkelingen, wat al kan, welke vraagstukken zijn opgelost en welke nog niet. Ook verkrijgt u inzicht in de grootste uitdagingen en barrières: technisch, standaarden, wet- en regelgeving, financieel en het actief betrekken van eindgebruikers. Na bezoek aan één van deze themabijeenkomsten kunt u uw eigen koers nog beter bepalen.

U kunt zich inschrijven voor één van deze sessies, of ervoor kiezen om bij beide aanwezig te zijn:

Ochtendsessie: BIPV (zonnestroom in bouwdelen)

(8 juni, 9:00 - 12:30 uur)

Presentaties en lezingen over gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen. Aan bod komt onder meer:

 • Welke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in Nederland zijn relevant voor BIPV;
 • Welke ontwikkelingen in standaarden, normen en certificeringen zijn relevant voor BIPV;
 • De Human Capital Agenda: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende geschoold personeel beschikbaar komt in dit vakgebied.
 • Hoe wordt BIPV meegenomen in het nieuwe Klimaatakkoord;
 • Hoe past BIPV in de Kennis- en Innovatieagenda van de TKI Urban Energy;
 • Een overzicht van de internationale aspecten van BIPV...

Middagsessie: lokale opslag van elektriciteit en warmte

(8 juni, 13:00 - 16:30 uur)

Presentaties en lezingen over warmteopslag en elektriciteitsopslag en hun rol in de energie-infrastructuur van Nederland. Aan bod komt onder meer:

 • Hoe lopen de verschillende energiestromen in de Nederlandse energie-infrastructuur en hoe ontwikkelt zich de koppeling en omzetting daartussen?
 • Waar gaat lokale energieopslag een rol spelen? Welke uitdagingen komen kijken bij de inpassing hiervan?
 • Hoe vullen de opslag van warmte en elektriciteit elkaar aan?
 • Power2heat, warmtepompen en slimme e-boiler
 • Welke opslagtechnologieën, voor zowel warmte als elektriciteit, zijn in ontwikkeling (ook internationaal)? Wat kunnen we van deze technologieën verwachten, nu en in de nabije toekomst?
 • Hoe kunnen gebruikers, fabrikanten en installateurs anticiperen op de rol van energieopslag in de nabije toekomst?
 • Welke kansen bieden het klimaatakkoord en de nieuwe innovatieagenda urban energy?
 • Hoe kan de markt anticiperen op wat er komen gaat? Wat is er nodig voor succes?

Ontmoet deelnemers in Urban Energy projecten en medewerkers van TKI Urban Energy. Wissel van gedachten over wat al kan en wat nog mist. Bespreek nieuwe projectideeën en hoor welke subsidiemogelijkheden hiervoor in Nederland bestaan.

Locatie

Unieplaza, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg

Datum en tijdstippen

8 juni 2018
9:00 - 12:30 uur: ochtendsessie BIPV (zonnestroom in bouwdelen)
13:00 - 16:30 uur: middagsessie Lokale opslag van elektriciteit en warmte

U kunt zich aanmelden via deze link.