Technische innovaties voor aardgasvrije wijken

Banner inspiratiebijeenkomst Technische innovaties voor aardgasvrije wijken.png

Wijken die van het aardgas af willen maken een afweging tussen verschillende technische alternatieven. Welke technische innovaties kunnen u helpen met uw plannen?

Op woensdag 6 november organiseert het ministerie van BZK in samenwerking met RVO.nl en TKI Urban Energy een inspiratiemiddag over marktrijpe innovaties die toegepast kunnen worden in aardgasvrije wijken.

De middag is bedoeld voor mensen die bij of namens gemeenten bezig zijn met een wijk van het aardgas brengen, bijvoorbeeld via Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Programma

Na de plenaire aftrap is er tijd voor deelsessies. U kiest er twee uit de volgende vijf:

  • All-electric innovaties in rijwoningen
  • All-electric innovaties in hoogbouw
  • Innovaties op het gebied van warmtenetten en kleinschalige collectieve warmte
  • Nieuwe digitale beslistools, participatie en betere besluitvorming

Elke deelsessie begint met een inleiding over de stand van de techniek en een doorkijk naar de nabije toekomst. Daarna bieden we een aantal geselecteerde bedrijven de kans om kort aan te geven wat hun innovatie te bieden heeft. Ze beantwoorden dan vragen over wat voor- en nadelen zijn, risico’s en waar het kan worden toegepast. Na de presentaties kunt u uw vragen stellen door naar de juiste statafel te lopen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een plenaire wrap-up en een netwerkborrel.

Meer informatie

Aanmelden

In het programma Uptempo! werken TKI Urban Energy en CLICKNL, de TKI van de creatieve industrie, samen om innovatieve bedrijven in de energietransitie in de gebouwde omgeving meer kansen te bieden in het streven naar opschaling. Het programma is gefinancierd door het ministerie van BZK.