Symposium Gebiedsinnovatie

.

Op donderdag 15 september organiseert de Topsector Energie in ‘Kas’ te Woerden een symposium gebiedsinnovatie om te ontdekken wat we kunnen leren over energie-innovatie vanuit het perspectief van gebieden.

Gebiedsinnovatie

‘Gebieden’ worden geconfronteerd met legio grote, urgente landelijke opgaven. Een gebied wil deze realiseren op een manier die ervoor zorgt dat het gebied er als geheel sociaal, ecologisch en economisch (verder) doorgroeit. Vanuit het perspectief van gebieden is de energietransitie dan ook een middel om het gebied als geheel tot bloei te brengen. Wat voor nieuwe innovatievragen levert dit op? Hoe kan de Topsector Energie hier recht aan doen en ondersteuning bij bieden?

Voor wie?

  • Voor professionals werkzaam vanuit een nationaal (beleids- of innovatie-) programma en verantwoordelijk voor de realisatie van één van de nationale opgaven (denk aan: stikstof, energietransitie, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en circulaire economie)
  • Professionals werkzaam in en voor een gebied, waar naast de energietransitie, ook andere opgaven spelen.
  • Professionals die zinvolle aanpakken ontwikkelen op het snijvlak van de energietransitie en andere opgaven. Aanpakken die in meerdere gebieden relevant zijn.
  • Energietransitie professionals geïnteresseerd in innovatie vanuit het perspectief van gebieden (bedrijfsleven, PPS, onderwijs-of kennisinstelling, overheid, gemeenschap).

Programma

12:00 Inloop en lunch
13:00 Opening door Natasja van de Berg. Gesprek met Martine Verweij (Programma Directeur Maatschappelijk Verantwoord Innoveren bij Topsector Energie) en Peter Molengraaf (Boegbeeld Topsector Energie). Zij zullen onder meer stilstaan bij onderstaande vragen:
  • Waarom gebiedsinnovatie?
  • Wat maakt gebiedsinnovatie lastig/niet vanzelfsprekend?
  • Wat zijn belangrijke lessen van de 2-daagse gebiedsinnovatie (juni 2022)?
13:20 Visie op gebiedsinnovatie - Willem Ferwerda, CEO Commonland
13:40 Vier niveaus van luisteren
14:05 Terugkoppeling deelnemers
14:15 Pauze
14:30 Vier parallelsessies
16:15 Plenaire oogst en gesprek over ‘hoe nu verder?’
17:00 Einde & borrel

Meld je aan

Graag verwelkomen we je op donderdagmiddag 15 september in Woerden. Er zijn 200 plaatsen beschikbaar dus meld je snel aan. We kijken uit naar een inspirerende middag waarop we samen tot nieuwe inzichten komen waardoor gebiedsgericht innoveren snel vanzelfsprekender wordt.

Inschrijven

Meer informatie