Sunday 2019

Sunday 13 november 2019, 't Spant te Bussum

Meer dan 150 bezoekers hebben zich inmiddels ingeschreven om over 2 weken op 13 november 2019 Nederlands grootste zonne-energiecongres te bezoeken. De Sunday belooft daarmee ook dit jaar een waar spektakelstuk te worden!

Op de Sunday heeft u de kans om nieuwe waardevolle contacten te leggen door te netwerken met meer dan 200 decision makers uit de bouw-, installatie- en zonne-energiesector.

De Sunday staat natuurlijk niet alleen in het teken van netwerken, want het congres verschaft u ook waardevolle inzichten in de laatste innovaties uit de (inter)nationale zonne-energiesector.

Op de Sunday 2019 zijn er onder meer presentaties over:

 • PV kan ook mooi zijn: wat zijn de drivers
 • Solar highways: possible future paths of upscaling 
 • AgriPV: multifunctioneel ruimtegebruik van agrarische gronden en zonnestroomopwekking
 • De toekomst van Zon met Wind op Zee
 • Effecten van zonneparken op de ecologie
 • Hybrid silicone perovskite tandems (English spoken)
 • Singlet fission: an emerging technology for high efficiency solar cells (English spoken)

De Sunday kent dit jaar een extra parallelsessie over het Europese innovatieproject Solar Highways. Het is een demonstratieproject voor een geluidscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Het geluidscherm wekt aan twee kanten groene stroom op met bifaciale zonnecellen die zijn geïntegreerd in de geluidwerende constructie. Solar Highways is een initiatief van Rijkswaterstaat en zijn partners ECN part of TNO en SEAC.

De laatste details van het programma van de Sunday zijn bekend! Met de Grand Cru 2019 haalt de organisatie van de Sunday de meest aansprekende Nederlandse bijdrage aan een internationale solar conferentie van de afgelopen 12 maanden naar eigen land om zo ook de bezoekers van de Sunday te inspireren!

De kennisarena zal de laatste Nederlandse innovaties omtrent zon op land, zon op water, zon op gebouwen en PV-productie(technologieën) laten zien.

Het programma kent ditmaal 2 keer 4 parallelsessies, te weten:

Ronde 1

 1. Scientific session (English)
 2. Zon in Landschap
 3. Zon op Gebouw
 4. Solar Highways (English)

Ronde 2

 1. Technology session (English)
 2. Zon op Water
 3. Zon op Infra
 4. Solar Highways (English)

Aanmelden