Seminar Gezonde Gebouwen

Het realiseren van een gezond gebouw vergt een andere aanpak, zowel op proces als materiaal en techniek. De gebruikers staan centraal, zowel bij het ontwerp als bij de exploitatie. Terwijl in Nederland de focus in de gebouwde omgeving nog vooral op duurzaamheid ligt, ontstaat er wereldwijd steeds meer aandacht voor gezondheid. Begrijpelijk, want we zien dat bij koplopers het optimum van duurzaamheid op een gegeven moment is bereikt, met circulaire gebouwen die zelf energie produceren. Gezondheid is een thema waarmee je je als gebouweigenaar en werkgever nu echt mee kunt onderscheiden. In de war for talent is het een absolute meerwaarde als je je actief inzet voor het welzijn van je medewerkers. Tijdens dit seminar richten wij ons op de voorkant van het proces. Dat maakt het seminar aantrekkelijk voor facility managers, hr managers, architecten, gebouweigenaren, projectontwikkelaars en beleggers.

Dit congres zal plaats vinden in de Kromhoutkazerne in Utrecht, zie de website voor meer informatie.