Renovatieversneller Consortium Kickstart

-

Het renoveren van woningen kan, naast toepassen van nieuwe technologie, sneller wanneer de samenwerking goed loopt. Op dit moment staan enkele consortia** op het punt om een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan. Een nieuwe partij die betrokken is of een andere werkwijze met vertrouwde partners vraagt om een stevig fundament onder deze samenwerking. De Renovatieversneller biedt deze consortia het kickstart programma.

Het programma bestaat uit twee onderdelen. 

Onderdeel: Verdiepen

  • Maak diepgaand kennis met de diverse partners in je consortium 
  • Krijg inzicht in veranderkundige processen in organisaties en binnen de sector en hoe daaraan leiding te geven (Theory U)
  • Formuleer met elkaar een visie op de samenwerking en leren die de rode draad vormt voor de komende jaren (deze visie kan worden meegenomen in de eventuele subsidieaanvraag) 

Onderdeel: Schrijven

In de middag is er gelegenheid om met jouw consortium te schrijven aan jullie aanvraag. De experts uit het netwerk van De Renovatieversneller zijn beschikbaar om eventuele vooraf ingediende vragen te beantwoorden. 

Begeleiding

De facilitatoren van het programma Verdiepen zijn Simoon Fransen (verbonden aan het MIT en expert Theory U) en Serena Scholte (KLP De Renovatieversneller). Het deel Schrijven wordt verzorgd door experts uit De Renovatieversneller. 

Het programma begint om 9:00 uur ’s ochtends en is om 17:00 uur afgelopen. Er wordt gezorgd voor een lunch, koffie en thee. De locatie is op een centrale plek in het land. 

Data en aanmelden

  • 22 september
  • 6 oktober
  • 13 oktober

Aanmelden met je consortium kan via @email o.v.v. Consortium Kickstart

Vanwege privacy en de RIVM-richtlijnen kunnen per sessie maximaal 2 consortia deelnemen. 

Het programma wordt aangeboden door De Renovatieversneller. Bij no-show wordt € 500 euro per deelnemer in rekening gebracht. 

*) Het is ook mogelijk beide onderdelen los te volgen.  

**) een consortium kan een samenwerking zijn tussen verhuurders maar ook tussen verhuurders en aanbiedende partijen.