Proeftuin aardgasvrije wijken meets innovatie

Webinardrieluik over warmtenetten op buurt- en blokniveau

Wilt u weten waar en hoe warmtenetten kansrijk zijn voor een blok of buurt? Neem dan deel aan de drie webinars over kleinschalige warmtenetten, op 30 november, 7 december en 14 december aanstaande. Hierin staan technische innovaties en inspirerende casussen van proeftuinen aardgasvrije wijken centraal.

Voor wie?

De webinars zijn bedoeld voor gemeenten en hun lokale samenwerkingspartijen. Werkt u aan de Transitievisie Warmte of (ook) aan de realisatie van een aardgasvrije wijk of buurt? Meld u dan hier aan.

Programma

Tijdens deze webinarreeks wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden, innovaties en inspirerende praktijkvoorbeelden. Hierdoor krijgt u handvaten om concrete stappen in de warmtetransitie te zetten. De webinars bestaan niet alleen uit presentaties maar er is ook uitgebreid gelegenheid voor vragen, discussies en het uitwisselen van ervaringen.

In deze webinars krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van een kleinschalig warmtenet?
  • In welke situatie is een kleinschalig warmtenet technisch toepasbaar?
  • Welke innovaties zijn er beschikbaar en in ontwikkeling, zowel technisch als met betrekking tot financiering en governance?
  • Hoe selecteer je een betrouwbare aanbieder of aanbiederscoalitie?

Heeft u nog andere vragen, dan kunt u deze op het aanmeldformulier kwijt.

Webinars: een drieluik

In het eerste webinar vertelden experts over de innovaties die beschikbaar en in ontwikkeling zijn. In het tweede en derde webinar staat een proeftuin uit het Programma Aardgasvrije Wijken centraal die op verschillende wijze een kleinschalig warmtenet realiseren.

30 november 2020 (14:30 -16:00 uur): webinar ‘innovatielandschap kleinschalige warmtenetten’

Robert Jan van Egmond (TKI Urban Energy) en Harmke Bekkema (Uptempo!) schetsen het landelijke beeld rondom kleine warmtenetten. Vervolgens leiden ze u rond door het innovatielandschap om u volledig op de hoogte te brengen van de stand van het land.

7 december 2020 (14:30 -16:00 uur): webinar ‘Praktijkvoorbeeld Proeftuin Nagele’

Warmtenet per hofje met ondergrondse warmteopslag en thermische zonne-energie. 
Rutger Bergboer van Bewonerscollectief ‘Energiek Nagele’ en Rocco van de Kar van de gemeente Noordoostpolder vertellen het verhaal van het warmtenet van Nagele waarvan binnenkort de realisatie start.

14 december 2020 (14:30 -16:00 uur): webinar ‘Praktijkvoorbeeld Proeftuin Katwijk Hoornes’

Warmtenet met aquathermie en collectieve warmtepomp. 
Merel Gravemaker van Gemeente Katwijk vertelt samen met haar technische team het verhaal van de ontwikkeling van het warmtenet in Katwijk.

 

Aanmelden

 

Achtergrond

Kansen voor warmtenet op buurt- en blokniveau 
In Nederland wordt door gemeenten in de proeftuinen aardgasvrije wijken hard gewerkt aan warmtevoorziening zonder aardgas. Dat doen zij in nauwe samenwerking met lokale partijen en innovatieve ondernemers. Er zijn meerdere technische oplossingen mogelijk, ieder met zijn specifieke mogelijkheden en uitdagingen. In verschillende proeftuinen is gebleken dat een groot warmtenet in één keer aanleggen organisatorisch, technisch en financieel lastig is. Een meer modulaire opbouw en beginnen met kleinere warmtenetten op buurt of blokniveau kan dan een goed alternatief zijn. Er zijn veel technische innovaties beschikbaar en in ontwikkeling waarmee deze oplossing goed gerealiseerd kan worden.

Organisatie 
Deze webinarreekswordt georganiseerd door het programma Uptempo! (onderdeel van TKI Urban Energy) dat tot doel heeft om innovaties op energiegebied sneller te koppelen aan marktinitiatieven. De organisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met het Programma Aardgasvrije Wijken (VNG Kennis- en Leerprogramma en BZK-PAW team) en het Expertise Centrum Warmte (ECW).