Online sessie Afspraken maken: van data tot informatie

Analyses Pixabay

Informatiebehoeften, datastandaarden en protocollen voor provinciale systeemstudies

In de energietransitie wordt er zeer veel data verzameld en gebruikt voor zeer verschillende doeleinden. Om die informatie beter en betrouwbaarder te kunnen inzetten, heeft Topsector Energie Systeemintegratie gevraagd CE Delft, Quintel en TNO gevraagd dit te onderzoeken. Hoe kunnen we beter invulling geven aan de informatiebehoeften van verschillende stakeholders in de energietransitie. En hoe zorgen we ervoor dat al die data, uniform en gestandaardiseerd via een informatiemodel relevante informatie wordt ter ondersteuning van bijvoorbeeld visie- en besluitvorming.

Het recente rapport van CE Delft, Quintel en TNO illustreert de voordelen en de uitdagingen van een systematische analyse van de informatieketen en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. Dat resulteert in informatieproducten die beter afgestemd zijn op informatiebehoeften. Standaardisatie van informatie-uitwisseling kan daarnaast belangrijke voordelen met zich meebrengen, zoals uitwisselbaarheid, efficiĆ«ntie, snelheid en consistentie. Om dit in de praktijk te bereiken is de inzet nodig van de gemeenschap van energiemodelleursĀ in samenspraak met beleidsmakers als eindgebruikers van de modelresultaten in energiesysteemanalyse en de energietransitie in brede zin.

Op 24 juni 11:00-12:00 uur presenteren de onderzoekers tijdens een compacte sessie de resultaten en gaan we in gesprek over de gebruiksmogelijkheden.

Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een bericht naar @email