Online consultatie tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse

waterstofinstallatie
-

Wilt u meepraten over de ontwikkeling van de subsidieregeling die de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof ondersteunt? Meld u dan aan voor een van de consultatiebijeenkomsten op 28, 29 en 30 juni.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereiden wij de regeling op dit moment voor. Voordat we keuzes maken, delen wij de ingeslagen weg met de marktpartijen en andere geïnteresseerden. We proberen de regeling eind dit jaar in de Staatscourant te publiceren.

Consultatie

Eerder dit jaar was er een consultatie voor bedrijven die bekijken of ze in de komende jaren elektrolysers gaan bouwen. Doel daarvan was om reacties op te halen van partijen die binnenkort een investeringsbeslissing nemen. Deze inbreng hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de regeling. Graag leggen wij in deze bijeenkomsten een aantal ontwerpkeuzen van de regeling aan u voor. We horen graag uw reactie hierop.

Data     Tijdstip
28 juni  2021 10:00 – 11:30 uur
29 juni  2021 10:00 – 11:30 uur
30 juni  2021 10:00 – 11:30 uur

Meld u aan

  •     Meld u aan via dit registratieformulier.
  •     U ontvangt in de week voor het webinar een e-mail met de inlog-link.
  •     Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer weten?

Voor mee informatie over de eerdere consultatie ga naar Consultatie Tijdelijk opschalingsinstrument waterstofproductie via elektrolyse.