Netherlands Lounge @ Seanergy 2022

Afb
-

Seanergy is het jaarlijkse internationale forum gewijd aan offshore hernieuwbare energie, door alle technologieën te behandelen: vaste en drijvende wind, getijdenenergie, golfenergie, mariene thermische energie en drijvende zonne-energie.

Meer informatie