Net-zero inspiratieworkshop

09.00 - 12.00

De Nederlandse industrie zet zich in om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Elektrificatie en decarbonisatie zijn belangrijke industriële langetermijndoelen om deze missie te bereiken. De uitdagingen van de energietransitie lopen parallel met trends zoals tekorten op de arbeidsmarkt die efficiënter werken noodzakelijk maken, de digitale transitie en robotisering, een verlangen naar autonomie met betrekking tot onze energiebehoefte en de vermindering van ons gasverbruik. We willen elektrificatie hand in hand met efficiëntie invoeren: vandaar een focus op "elektrificiëntie".

Over deze ambities en mogelijke transitiepaden zijn verschillende roadmaps en innovatieprogramma's (MMIP's, roadmap elektrificatie, waterstofprogramma, AINED) geschreven die een ontwikkelroute voor individuele industrieën kunnen inspireren. De subsidiemogelijkheden voor deze onderwerpen in 2023 zijn indrukwekkend en kunnen de implementatie en kennisgeneratie versnellen. Ze moeten echter worden gevuld met gerichte effectieve (digitale) innovatie-activiteiten die we als industrie nodig hebben. Dit is het moment om implementatieroutes te definiëren en de digitale technologieën toe te passen voor onze zoektocht; om onderzoek te starten, consortia te vormen en activiteiten te definiëren voor de kortetermijndoelen, en elkaar te inspireren om actie te ondernemen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld digitaliseringstechnologieën gebruiken om de juiste energiemix, monitoring en control op verschillende niveaus te organiseren en zo de kosten te verlagen en de autonomie te verbeteren?

 

De Topsector Energie (digitaliseringsnetwerk en het TKI E&I) nodigt u samen met het digitaliseringsprogramma ISPT als industriële eindgebruiker uit voor de NET-ZERO inspiratieworkshop waar we een aantal elementen samenbrengen om stappen te zetten in de realisatie van uw en onze droom.

 

  1. Toelichting op de roadmap elektrificatie-industrie als inspiratie van de topsector energie (Rob Kreiter),
  2. De digitale technologie mogelijkheden: korte impact en technologie overzicht ter inspiratie,
  3. Inspiratie: benadering van flexibilisering van een industriële eindgebruiker,
  4. Het verkennen van de kortetermijndoelen voor de industrie: workshopformaat,
  5. Discussie in workshopvorm van decarbonisatie/flexibilisering/elektrificatie activiteiten op korte termijn: geclusterd volgens innovatiethema's,
  6. Overzicht subsidiemogelijkheden 2023,
  7. Opvolging in matchmaking en roadmap design.

Wanneer: 14 feb 2023, 9:00-12:00

Waar: Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort (RHDHV)

Voor: Uitnodiginen voor industriele eindgevruikers: Procestechnologie-managers, duurzaamheids officers, decarbonisatie officers, plantmanagers, CTO's, innovatie officers, digitale transformatie managers.

Formaat: niet vertrouwelijk, workshop.

Aanmelden: Bent u werkzaam binnen de industrie en bent u geintresseerd in deelname, laat dan hier uw naam en e-mailadres achter (https://forms.office.com/e/KYH2LbFip7).