Nederlandse conferentie voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

inforgraphic van Nederland

Reserveer in uw agenda: vrijdag 26 juni

De ECCM-adviescommissie organiseert de derde Nederlandse conferentie voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM). Tijdens de conferentie wordt de state of the art op het gebied van wetenschap en technologie gedeeld. De lezingen en parallelle sessies worden ingevuld door nationale en internationale experts van kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en van overheden en NGO's. Tijdens de conferentie zullen nationale initiatieven over het ECCM-thema worden gelanceerd.

Meer informatie over de thematiek.

Oproep parallelle sessies

Naast de internationale lezingen, zal de ECCM-commissie drie parallelle sessies organiseren met Nederlandse deskundigen. Experts van kennisinstellingen, uit de industrie en van overheden en NGO's worden uitgenodigd hiervoor voorstellen in te dienen. De oproep voor abstracts is nu geopend: Deadline is 30 maart 2020.Dien hier uw samenvatting van 100 woorden in.

Informatie en updates over de conferentie 26 juni 2020.

ECCM Programmadag 25 juni 2020

Voor het eerst organiseert de ECCM-commissie op de dag voor de conferentie, donderdag 25 juni, de ECCM Programmadag voor lopende ECCM-programma’s. Tijdens de jaarlijkse ECCM-programmadag komen lopende programma's die zijn geïnitieerd of geadopteerd door de ECCM-commissie bijeen op dezelfde locatie in Den Haag, voorafgaand aan de jaarlijkse ECCM-conferentie. De ECCM-programmadag is alleen op uitnodiging. Deelnemers worden uitgenodigd via de deelnemende onderzoeksprogramma's.

Updates over programmamiddag 25 juni 2020.

Meer weten?