Nationaal Debat Duurzame Gassen

KVGN

Op 29 september organiseert KVGN het jaarlijkse Nationaal Debat Duurzame Gassen. Dit jaar loopt systeemintegratie als een rode draad door het programma. De energietransitie kan immers slimmer en sneller door een integrale keten- en systeemaanpak. Een succesvolle transitie naar een duurzaam energiesysteem vergt, dat veranderingen in energieaanbod, -vraag en infrastructuur in samenhang worden aangestuurd. 
We gaan hierover in gesprek en discussie met experts van publieke en private partijen. Interactie met de kijkers neemt een belangrijke plek in in het debat.

Noteer in uw agenda: 29 september van 14.30 - 16.00 uur het Nationaal Debat Duurzame Gassen. 
Het debat wordt voorafgegaan door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 13.00 - 14.00 uur. 
In augustus volgt de definitieve uitnodiging en het volledige programma.