Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Op donderdag 13 juni vindt in Delft het Nationaal Congres Klimaatadaptatie plaats. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar er moeten ook nog heel wat tandjes bij. Hierbij is het cruciaal om het netwerk te verbreden, want samen weten we meer en staan we sterker. Tijdens het congres komt de volle breedte van het thema aan bod. We gaan in op droogte, hitte en wateroverlast, in relatie tot gezondheid, natuur, gebouwde omgeving, landbouw en infrastructuur. Na deze dag ben je weer helemaal bijgepraat over de laatste wetenschappelijke inzichten, het nationale beleid, regionale en lokale aanpakken, de rol van gedrag en nieuwe instrumenten.

In de middag kun je nieuwe contacten leggen, je laten inspireren, vragen stellen en je kennis delen in drie ronden met keuze uit 24 werksessies. Deze sessies gaan over klimaatadaptatie in combinatie met de verschillende thema’s. In werksessie 5 zal 'De vergeten koeltevraag in de energietransitie' besproken worden. Vorig jaar is een studie in opdracht van RVO.nl en TKI Urban Energy, uitgevoerd door W/E adviseurs over de koudevraag in de gebouwde omgeving. Een mooie manier om je horizon te verbreden! Er is een beperkt aantal plekken per sessie.

Het congres vindt plaats bij Lijm & Cultuur in Delft, meer informatie kan hier gevonden worden.