MVI Energie tendervoorlichting & Topsector Energie netwerkborrel 2018

Werkt u aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie, met een sterke maatschappelijke component? Laat op 20 juni u dan adviseren én inspireren over het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie). U hoort meer over de subsidiemogelijkheden én lopende projecten.

Het evenement vindt plaats in Nieuwegein in het NBC Congrescentrum Nieuwegein.

Programma

Ochtend: MVI-Energie Vraagstukken | Subsidieregeling | Consortiavorming

  • In de ochtend krijgt u een toelichting op de sterk gewijzigde tender van MVI-Energie. Op interactieve wijze ervaart u hoe je komt tot krachtige consortia die een antwoord bieden op de maatschappelijke innovatie-opgaven in de vernieuwde MVI-E tender.
  • Leer meer over de ambitie van het MVI-Energie programma en ontdek wat de subsidie MVI-Energie voor uw innovatieproject kan betekenen. Spreek met andere partijen en vind mogelijke samenwerkingspartners.

Let op: De tender van het MVI-Energie programma is sterk gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Neem vooraf kennis van deze tender en de onderzoeksopgaven die de diverse Topconsortia van Kennis- en Innovatie hebben geformuleerd.

Middag: Symposium | Netwerkborrel TSE

  • In de middag welkom op het mini-symposium en aansluitend de netwerkborrel. Het symposium start om 15.00 uur met de vraag 'Hoe lossen we - op maatschappelijk verantwoorde en verbonden wijze - onze meest complexe energietransitie-vraagstukken op'. Key-note speaker is Zaid Hassan, auteur van het boek 'The Social Labs Revolution: a new approach to solving our most complex challenges'.
  • We gaan in dialoog over de 'ghetto-problemen van de energietransitie' én de vraag welke innovatie-instrumenten daarbij werken.

Meld u aan!

U kunt zich aanmelden via dit registratieformulier

Meer weten?