MOOI voor de gebouwde omgeving

Op dinsdagmiddag 18 februari organiseerde RVO.nl in Utrecht een bijeenkomst over onze ondersteuningsmogelijkheden voor innovaties binnen de gebouwde omgeving. Centraal stond de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ook andere innovatieregelingen voor energie in de gebouwde omgeving, zoals over DEI+ Aardgasvrij, werken toegelicht. Ook was er gelegenheid om te netwerken met potentiële partners om een consortium mee te vormen.

De MOOI-regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De subsidie richt zich op 4 thema’s: 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'. Voor projecten binnen de 'Gebouwde omgeving' is € 27 miljoen aan subsidie beschikbaar. Projecten kunnen in 2020 subsidie aanvragen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor partijen die zich bezighouden met innovaties binnen de gebouwde omgeving. In consortia willen ze hieraan samenwerken met partners uit verschillende disciplines.

Presentatie

Bekijk hier de presentaties die gegeven zijn terug: