MOOI Gespreksrondes

-

Tot en met 18 mei konden samenwerkende partijen een eerste schets van integrale innovatieve oplossingen indienen voor de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Binnen het thema ‘gebouwde omgeving’ van deze MOOI-regeling kwamen maar liefst 71 vooraanmeldingen binnen. Daarom organiseert TKI Urban Energy de MOOI Gespreksrondes. Met deze gespreksrondes krijgen consortia de gelegenheid om onderling kennis te maken, kansen te verkennen voor samenwerking en/of informatie-uitwisseling, en nog eens kritisch te kijken naar de eigen werkzaamheden, projectkosten en gevraagde subsidie.

Consortia die bij hun vooraanmelding voor de MOOI-regeling hebben aangegeven dat TKI Urban Energy hun voorstel mocht ontvangen, hebben reeds een uitnodiging ontvangen voor de MOOI Gespreksrondes.