Minisymposium Systeemintegratie: Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem

Houdt u zich bezig met de energietransitie en met name met het vraagstuk van de systeemintegratie? Kom dan op donderdag 6 juni naar het mini-symposium ‘Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem’ in Supernova in Utrecht.

Het energiesysteem wordt steeds complexer. De vraag naar energie zal gaan veranderen. Er zullen nieuwe energiesystemen ontstaan op alle schaalniveaus. Fossiele brandstoffen worden meer en meer vervangen door duurzame en intermitterende bronnen.

Nieuw energiesysteem

Energiedragers zullen niet langer onafhankelijk van elkaar zijn. Op alle schaalniveaus ontstaan energiesystemen. Nieuwe spelers doen hun intrede op de energiemarkt. Energieconsumenten worden energieproducenten en omgekeerd.

Hoe ontwerpen en managen we tijdens de energietransitie het geïntegreerde energiesysteem met behoud van de huidige betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid? Hoe zorgen we tv oor een maatschappelijke acceptatie van het nieuwe systeem?

Welke gereedschappen, instrumenten, configuraties, concepten enz. zijn hierbij nodig en welke kennisleemtes en innovatiebehoeftes horen hierbij, zowel op technisch als niet technisch niveau. In Nederland beschikken we nu over een zeer betrouwbaar, veilig en betaalbaar energiesysteem en dat willen we zo houden.

Programma

14:00 uur - Ontvangst met koffie en thee
14:30 uur - Welkomstwoord door Paulien Herder, Topteam Topsector Energie
14:40 uur - Systeemvragen 2019 door Mart van Bracht, programmadirecteur Systeemintegratie
15:10 uur - 3 praktijkvoorbeelden van Systeemintegratie in de praktijk
16:20 uur - Afsluiting door Manon Janssen, Boegbeeld Topsector Energie
16:30 uur - Netwerkborrel Topsector Energie

Toelichting praktijkvoorbeelden

Infrastructure Outlook 2050

Een gezamenlijke studie van de landelijke netbeheerders TenneT (elektriciteit) en Gasunie (gas) naar hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst goed kan blijven functioneren.

Het Windmaster project

Het Windmasterproject is een project dat windenergie vanaf de Noordzee naar het vasteland (Zuid-Holland) brengt. Innovatief aan het project is de wijze waarop de niet-technische aspecten geadresseerd worden. Met behulp van ‘agent based modelling’ wordt antwoord verkregen op deze aspecten. Een mooi voorbeeld van hoe de niet-technische aspecten aandacht krijgen.

Systeemstudie voor een RES: Noord Holland

In Nederland zijn 30 regio’s aan de slag om voor eind 2019 een plan van uitvoering op te stellen om de gevolgen van de energietransitie te managen. Van groot belang is hoe de voorgestelde plannen gaan aansluiten op de ‘hogere’ infrastructuur (het landelijke energiesysteem). In de provincies Noord-Holland en Groningen werkt CE Delft aan een model hoe dit het best gerealiseerd kan worden. Een uitdagend voorbeeld voor andere RES-sen.

Meld u aan

U kunt zich aanmelden met het registratieformulier. Meld u nu aan