Mini-Seminar Huizen zonder Aardgas

-

Hoe ziet de toekomst eruit als we geen aardgas meer gebruiken? Dit mini-seminar wordt georganiseerd bij en in samenwerking met het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Datum: woensdag 18 april 2018

Tijd: 16.30 - 21.30 uur

Locatie: Aula Faculteit Techniek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem.

We hebben ons beperkt tot de transitie van bestaande huizen. 

Programma:

16:30  Ontvangst met koffie/thee

17:00  Opening door de dagvoorzitter - Guus Pemen [TU Eindhoven]

17:05  [1] Welke mogelijkheden zijn er om dit te realiseren - Hans van Wolferen

17:40  [2] Warmtenetten – Wim Mans [www.Innoforte.nl]

18:15  Pauze met een broodjes maaltijd

19:00  [3] Warmtepompen – Erwin Janssen [www.Nathan.nl]

19:35  [4] Hergebruik van het bestaande gasnet – Ad van Wijk [TU Delft]

20:10  Discussie onder leiding van de dagvoorzitter

21:00  Afsluiting met een drankje

 

[1] Welke mogelijkheden zijn er: In deze lezing geeft Hans van Wolferen een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Hij gaat in op de investeringskosten en de bouwkundige aanpassingen.

Tevens zal hij ingaan op de benodigde capaciteit van de elektriciteit centrales en het elektriciteitsnet. 

[2] Warmtenetten: In deze lezing geeft Wim Mans uitleg over de verschillende aspecten van warmtenetten.

Welke warmtebron wordt er gebruikt, bijvoorbeeld restwarmte van de industrie of van

elektriciteitscentrales. Wat is de maximale lengte van een warmtenet. Welke duurzame warmtebronnen zijn er.

[3] Warmtepompen: In deze lezing, door Erwin Janssen, komen de verschillende type warmtepompen aan bod.

Tevens zal hij ingaan op de aanpassing van het verwarmingssysteem in de woning.

[4] Hergebruik van het aardgasnet: In deze lezing zal Prof. Ad van Wijk uiteenzetten waarom waterstof een belangrijke rol gaat spelen

in een duurzaam energiesysteem, hoe we het bestaande aardgasnet daar via ombouw goed voor kunnen gebruiken, welke markten voor waterstof

er zijn en zich kunnen ontwikkelen en welke rol waterstof voor de verwarming van woningen en gebouwen zou kunnen spelen.

Aanmelden en kosten: 

Iedereen dient zich aan te melden op:

https://www.kivi.nl/afdelingen/energie-en-warmtetechnologie/activiteiten/activiteit/huizen-zonder-aardgas

Kosten: KIVI leden € 15, niet KIVI leden € 25. Studenten gratis, mits voorafgaand aangemeld!