Matchmaking: elektriciteitsinfrastructuur in de gebouwde omgeving

Innovatieve oplossingen voor het energiesysteem van de toekomst

De maatschappelijke opgave van de energietransitie stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van de economie en samenleving. Innovatie is benoemd als essentieel aandachtspunt om de missies van het Klimaatakkoord te halen.

Eén van de focusgebieden is het innovatieprogramma elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving. In februari 2020 is een subsidieregeling gelanceerd gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen: de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie).

Samen met Dutch Power organiseerde TKI Urban Energy een matchmakingbijeenkomst voor organisaties die innovatieve oplossingen ontwikkelingen voor de elektrificatie van het energiesysteem van de gebouwde omgeving. Hier kwamen partijen op af die zich bezighouden met slimme vermogenselektronica, monitoring en aansturing van de elektrische infrastructuur, Power Quality, toepassing van gelijkspanning in elektriciteitsnetten, of efficiënte aanleg- en onderhoudsmethoden voor de elektriciteitsinfrastructuur. 

De presentaties die op 12 februari 2020 werden gegeven kunt u hier downloaden en inzien: 

Voor meer informatie over dit thema kunt u terecht bij onze programmamanager, Maarten de Vries: @email.