Kennisevent: internationaal onderzoek naar de energietransitie in de gebouwde omgeving

IEA-Bijeenkomst

Wilt u weten wat er aan internationaal onderzoek plaatsvindt naar de energietransitie in de gebouwde omgeving? En wat hier de laatste inzichten uit zijn? 26 augustus 2021 organiseren TKI Urban Energy en RVO hier voor u een kennisevent over. Meld u nu aan!

Bent u benieuwd naar wat er plaatsvindt op het gebied van internationaal onderzoek naar de energietransitie in de gebouwde omgeving? Binnen de zogenoemde Technology Collaboration Programmes (TCPs) van het International Energy Agency (IEA) zijn verschillende Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven bij dit soort onderzoeken naar de energietransitie in de gebouwde omgeving betrokken. Het gaat dan onder meer over inzichten uit R&D samenwerkingsverbanden op de thema’s die samenvallen met het Nederlandse klimaat- en innovatiebeleid.

International Energie Agentschap (IEA)

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is in 1974 opgericht om een collectieve reactie op grote verstoringen in de olievoorziening te helpen coördineren. IEA werkt daarbij samen met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om een veilige en duurzame energietoekomst voor iedereen vorm te geven. Één van de belangrijke taken is de coördinatie van kennisuitwisseling, disseminatie en gezamenlijk internationaal onderzoek. Het IEA coördineert onder andere het Technology Collaboration Programme, dat het werk ondersteunt van onafhankelijke, internationale groepen van deskundigen die overheden en industrieën van over de hele wereld in staat stellen programma's en projecten te leiden over een breed scala aan energietechnologieën en aanverwante kwesties. De experts in deze samenwerkingen werken aan het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van energietechnologieën. De reikwijdte en strategie van elke samenwerking is in overeenstemming met de gedeelde doelstellingen van het IEA op het gebied van energiezekerheid, milieubescherming en economische groei, evenals betrokkenheid wereldwijd. Bij deze samenwerkingen zijn wereldwijd meer dan 6 000 deskundigen betrokken die bijna 300 publieke en particuliere organisaties vertegenwoordigen in 55 landen, waaronder veel landen van de IEA Association, zoals China, India en Brazilië.

In dit kennisevent staat het thema Energie in de gebouwde omgeving centraal. Nederland doet mee aan de volgende groepen (TCP's) die hier zullen presenteren: Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS), Energy in Buildings and Communities (EBC), Energy Efficient End-Use Equipment (4E), Energy Storage (Energy Storage), Heat Pumping Technologies (HPT), User-Centred Energy Systems (USERS), Smart Grids (ISGAN) en Solar Heating & Cooling (SHC).

Voor meer informatie zie: IEA – International Energy Agency.

Tijdens dit event bijten we ons samen met u dieper in de thematiek van energietransitie en gebouwde omgeving vast. Alle geïnteresseerden zijn welkom, voorkennis van de thematiek wordt verondersteld. Daardoor is dit event met name interessant voor experts en partijen met kennis van en ervaring in deze thematiek en in Nederlandse innovatieprojecten.

Programma

Dit kennisevent geeft u een overzicht van de relevante ontwikkelingen binnen de IEA-onderzoeksprogramma's en biedt u daarna de kans om bij deze en toekomstige ontwikkelingen betrokken te raken. Na een plenaire opening kunt u in twee rondes kiezen uit onderstaande vijf deelsessies: 

13:30 Plenair (30 minuten)

14:00 Wisselmoment (5 minuten)

14:05 Eerste ronde met deelsessies (60 minuten per deelsessie)

  • Zonne-energie inpassing in de gebouwschil
  • Energierenovatie concepten, binnenmilieu, energieopslag en duurzame verwarmingsontwikkelingen
  • Flexibiliteit en energieopslag op gebouwniveau
  • Smart grids, flexibiliteit en energieopslag op gebiedsniveau
  • Sociale en gebruikers aspecten bij de energietransitie

15:05 Wisselmoment en pauze (15 minuten)

15:20 Tweede ronde met deelsessies (60 minuten per deelsessie, herhaling van eerste ronde)

16:20 Afronding programma (10 minuten)

16:30 Einde

Aanmelden

Meld u aan via de onderstaande knop en reserveer alvast de datum in uw agenda. Dit event zal online plaatsvinden. Een paar dagen voor het event ontvangt u een link om het event te kijken.

Aanmelden