Internationaal Symposium over Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG8)

-

Conferentie over het reduceren van niet-CO2 broeikasgassen, zoals methaan, stikstofoxide, fluorkoolwaterstoffen en troposferische ozon, die aanzienlijk bijdragen aan klimaatverandering maar waarvan het vaak kosteneffectiever is dan het verminderen van de CO2-uitstoot. De conferentie NCGG8 gaat over de wereldwijde uitdagingen, mogelijke lokale oplossingen en beleid, in zowel de publieke als private sector. Dit tweedaags congres vindt plaats in Amsterdam en meer informatie kan worden gevonden op de website.