Inspiratiesessie: Onze wind wordt digitaal aangevallen: so what?

wind

Hoe groter het aandeel van windmolens in de energiemix wordt, hoe interessanter de infrastructuur voor cyberaanvallen. In deze inspiratiesessie wil Topsector Energie Digitalisering in samenwerking met TKI Wind op Zee in gesprek met de verschillende actoren in de windenergiesector. Het doel is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en de belemmeringen als het aankomt op cybersecurity van windenergie in de praktijk van nu en morgen. Tafelgasten Ronald Prins en Louk Faesen schuiven aan om hun expertise en kennis te delen. Met de inzichten van de inspiratiesessie gaat Topsector Energie aan de slag met de programmering voor de komende jaren.

Waarom houden we deze sessie?
Cyberaanvallen op de windmoleninfrastructuur kunnen verstrekkende gevolgen hebben, van korte stroomonderbrekingen tot fysieke schade. Met de groei van windenergie, neemt ook de druk op de veiligheid en betrouwbaarheid van het energienetwerk toe. Daarom is het belangrijk om de windenergie-infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen.

Over welke bedreigingen gaat het precies? Hoe beschermen we deze vitale infrastructuur? En hoe zijn we als sector transparant over de genomen maatregelen, zonder het eigen concurrentievoordeel te verliezen?

Topsector Energie Digitalisering gaat met jou en andere experts in gesprek over wat er nodig is om de windmolenparken voldoende te beschermen tegen cyberaanvallen. De inzichten die in deze en komende sessies worden opgedaan, worden gebruikt om een roadmap te ontwikkelen en de programmering van de Topsector Energie aan te scherpen voor de komende jaren.

Waarom wil je aanwezig zijn?
Doe nieuwe inzichten op en ga in gesprek met experts. De visie, inzichten en input van deze sessie worden integraal gebruikt om de programmering van de komende jaren van Topsector Energie Digitalisering vorm te geven. Dit is dus je kans om behoeften, zorgen en kansen te delen!

Wie is er al zeker bij?

  • Louk Faesen, Strategisch analist Cyber Policy van The Hague Centre for Strategic Studies
  • Ronald Prins, medeoprichter van Hunt & Hackett
  • Harold Veldkamp, directeur programma Digitalisering Topsector Energie
  • Bob Meijer, directeur TKI Wind op Zee

Waar en wanneer?
De inspiratiesessie vindt online plaats op donderdag 3 juni 2021 van 15.30-17.00.
Aanmelden kan hier.