Inpassing van zon en wind in het energiesysteem

Op woensdagmiddag 4 maart organiseerde TKI Urban Energy een netwerkbijeenkomst voor partijen die innovatieve oplossingen ontwikkelen gericht op de inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem.

Ondernemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van zon- en windparken, die werken aan opslag, conversie en andere flexibiliteitsoplossingen of een rol spelen in het ontwikkelen en beheer van het elektriciteitsnet van Nederland, kwamen op 4 maart 2020 bijeen om elkaar te ontmoeten. Het doel: projectideeën uitwisselen en verkennen of er kansrijke consortia gevormd konden worden ten behoeve van indiening voor de MOOI-regeling.

Op het programma stonden tevens interessante sprekers, kijk de presentaties hier terug:

  1. Wouter Dalhuijsen (HAN) en Hans Veldhuis (ZOWN/Fyran) - Project Energielandschap De Grift (pdf)
  2. Sander Drissen (Scholt Energy) - Project COOP-Store (pdf)

Informatie

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u graag meer informatie over deze thema's? Neem gerust contact op met Maarten de Vries (programmamanager smart energy systems), Wijnand van Hooff (programmadirecteur zonne-energie) of Robin Quax (innovatieanalist zonne-energie).