Inpassing van zon en wind in het energiesysteem

In 2030 willen we 70% van de elektriciteit opwekken uit zonne- en windenergie. Maar op steeds meer plekken in Nederland lijkt de capaciteit van het stroomnet nu al niet toegerust voor deze opwek. Hier ligt een grote kans voor consortia die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de inpassing van duurzame energie in het elektriciteitssysteem.

In februari 2020 opent een nieuwe innovatiesubsidieregeling, MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie), waar nieuwe integrale consortia een projectvoorstel op kunnen indienen. In tegenstelling tot eerdere jaren komt er met deze regeling meer budget beschikbaar voor grotere samenwerkingsverbanden. TKI Urban Energy organiseert daarom matchmakingbijeenkomsten om de consortiumvorming hiervoor te ondersteunen. Daarnaast adviseert en begeleidt TKI Urban Energy samenwerkingsverbanden bij de opzet innovatie van projecten.

Ontwikkelt u innovatieve oplossingen gericht op de inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem? Of bent u betrokken bij de ontwikkeling van zon- en windparken en stelt netinpassing u voor een uitdaging? Werkt u aan opslag, conversie en andere flexibiliteitsoplossingen? Of speelt u een rol in het ontwikkelen en beheer van het elektriciteitsnet van Nederland? En wilt aansluiten bij een kansrijk consortium voor een indiening in de MOOI-regeling? Meld u dan aan voor deze matchmakingbijeenkomst!

Tijdens deze bijeenkomst geeft TKI Urban Energy u handvatten om kansrijke consortia te vormen, om u zo in staat te stellen om uiterlijk medio april de noodzakelijke vooraanmelding in te dienen. Tijdens speeddate-sessies en aan thematafels leert u mede-innovators kennen, worden projectideeën gedeeld en kunt u verkennen of u bij een consortium-in-wording aan kunt sluiten. Ook zal RVO.nl tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven op de MOOI-regeling.

Tijdens de bijeenkomst geeft TKI Urban Energy u handvatten om kansrijke consortia te vormen, om u zo in staat te stellen om uiterlijk medio april de noodzakelijke vooraanmelding in te dienen. Er worden enkele inspirerende voorbeelden gepresenteerd. En tijdens speeddate-sessies leert u mede-innovators kennen, worden projectideeën gedeeld en kunt u verkennen of u bij een consortium-in-wording aan kunt sluiten. Ook zal RVO.nl tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven op de verschillende subsidieregelingen waar u gebruik van kunt maken.

Let op: we vragen alle deelnemers voorafgaand de bijeenkomst enkele vragen in te vullen, en tijdens de bijeenkomst een actieve bijdrage te leveren. In verband met de voorbereiding van de matchmaking, is de deadline voor aanmelding gesteld op maandag 24 februari!

Voorlopig programma

Tijd

Onderdeel

13:00u

Inloop, koffie & thee

13:30u

Welkom, introductie op het thema, missiegericht innoveren

Door Wijnand van Hooff en Maarten de Vries (TKI Urban Energy)

13:50u

Toelichting op relevante subsidieregelingen
Bert Janson (RVO)

14.10u

Uitleg speeddaten

14.15u

Speeddaten (5 rondes)

15.00u

Pauze

15.15u

Projectpresentaties ter inspiratie

Hoe ziet een innovatieproject eruit, hoe komt een innovatieproject tot stand?

Project COOP-Store. In COOP-STORE wordt energieopslag toegepast bij de het zonnepark van Weurt Energie. Slimme energiediensten worden ingezet om de autarkie van participanten in de coöperatie te verhogen en om meer vermogen in te voeden op een kleinere netaansluiting. Een positieve businesscase ontstaat door ‘benefit stacking’, waarbij de batterij tevens wordt ingezet voor energiehandel en balanshandhaving.

Sander Drissen (Scholt Energy)

Project Energielandschap De Grift. – De partners van dit project willen de bestaande elektriciteitsinfrastructuur beter benutten en het energieaanbod beter laten aansluiten bij de vraag. Daartoe onderzoeken, ontwikkelen en implementeren zij een slimme manier om zon en wind op één kabel te verknopen (‘cable pooling’) en te combineren met opslag en data (forecasting en energiemarkten), om zo te hoge piekbelasting en congestie te voorkomen.
Wouter Dalhuijsen (HAN) en Hans Veldhuis (ZOWN/Fyran)

15.55u

Pitches van projectideeën

16.10u

Uitleg matchmaking

16.15u

Matchmaking

17:00u

Highlights, next steps, afsluiting

17:05u

Borrel

Details en aanmelden

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR  UTRECHT

Aanmelden

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u graag meer informatie over deze thema's? Neem gerust contact op met Maarten de Vries (programmamanager smart energy systems), Wijnand van Hooff (programmadirecteur zonne-energie) of Robin Quax (innovatieanalist zonne-energie).