Informatiebijeenkomst MMIP 3&4

Op vrijdagmiddag 8 maart aanstaande organiseren TKI Urban Energy en RVO in Utrecht een informatiebijeenkomst over de twee nieuwe Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP’s) die zich richten op

(1) versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving, en
(2) duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (inclusief glastuinbouw).

Tijdens deze bijeenkomst wordt praktische informatie verstrekt over deze subsidieprogramma's en natuurlijk geven we u de gelegenheid tot het stellen van vragen en het vormen van consortia. Ook kunt u uw projectidee alvast bij ons toetsen, en zetten wij ons ervoor in om u in contact te brengen met mogelijke samenwerkingspartners, ter plekke of later.

Heeft u ideeën met betrekking tot renovatieconcepten, optimalisatie in de keten, robotisering, digitalisering of integratie van installatietechniek in bouwelementen, of het vergroten van enthousiasme van gebouweigenaren voor energierenovatie? Of misschien denkt u na over de ontwikkeling van stille, compacte, slimme of kostenefficiënte warmtepompen, compacte warmte-batterijen, slimme warmtenetten, thermische opslag of ondiepe geothermie? Dan is deze informatiebijeenkomst voor u zéér de moeite waard!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wij verzoeken iedereen die zich aanmeldt met klem om goed voorbereid te komen! Na deze bijeenkomst is er slechts beperkte tijd tot opening van de regeling, dus we raden aan vooraf de regeling te lezen, ideeën te vormen en vragen op een rij te zetten. Zo kunnen wij u goed op weg helpen:

  • Lees u alvast in over de regeling, zet eventuele vragen die bij u opkomen op papier, en neem dit mee. Wij zullen deze vragen ter plekke inventariseren en behandelen.
  • Zet ook uw projectidee op papier, voldoende geconcretiseerd om hier een pitch over te kunnen geven, en neem dit mee. U kunt hiervoor een projectideeformulier invullen. Kunt u nog niet zo concreet worden, zet dan antwoorden op de volgende vragen op papier: 

    - wat is uw idee, waar bent u mee bezig en/of waar bent u goed in? Wat heeft u te bieden?
    - in welke markt denkt u te gaan opereren?
    - wat voor soort partijen heeft u daarbij nodig, met wie zou u in een consortium kunnen of willen zitten?

 

Aanmelden
U kunt zich binnenkort via de website van RVO aanmelden. Over uiterlijk een week verzenden wij de uitnodiging voor deze bijeenkomst aan ons netwerk. U kunt zich dan ook aanmelden via de aanmeldlink in dat bericht. Zet 8 maart in ieder geval alvast in uw agenda!