Informatiebijeenkomst MMIP 3&4

Op vrijdagmiddag 8 maart aanstaande organiseerden TKI Urban Energy en RVO in Utrecht een informatiebijeenkomst over de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP’s) die zich richten op versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (MMIP 3) en duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (MMIP 4).

Bekijk hier de presentaties
Kom naar de Schrijfdag!

Op vrijdag 29 maart 2019 organiseert TKI Urban Energy in Utrecht een evenement waar partijen die een subsidieaanvraag willen indienen met hun consortium kunnen werken aan hun programmavoorstel voor de MMIP’s 3 en 4. Tijdens deze speciale ‘Schrijfdag’ kunnen partijen samenkomen om te overleggen, geconcentreerd te schrijven aan hun programma-idee en daarbij ondersteuning of gericht advies ontvangen van deskundigen van RVO.nl en TKI Urban Energy. Meer informatie over de Schrijfdag voor Consortia MMIP's 3&4

Over de informatiebijeenkomst op 8 maart

Tijdens deze bijeenkomst wordt praktische informatie verstrekt over deze subsidieprogramma's en natuurlijk geven we u de gelegenheid tot het stellen van vragen en het vormen van consortia. Ook kunt u uw projectidee alvast bij ons toetsen, en zetten wij ons ervoor in om u in contact te brengen met mogelijke samenwerkingspartners, ter plekke of later.

Heeft u ideeën met betrekking tot renovatieconcepten, optimalisatie in de keten, robotisering, digitalisering of integratie van installatietechniek in bouwelementen, of het vergroten van enthousiasme van gebouweigenaren voor energierenovatie? Of misschien denkt u na over de ontwikkeling van stille, compacte, slimme of kostenefficiënte warmtepompen, compacte warmte-batterijen, slimme warmtenetten, thermische opslag of ondiepe geothermie? Dan is deze informatiebijeenkomst voor u zéér de moeite waard!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wij verzoeken iedereen die zich aanmeldt met klem om goed voorbereid te komen! Na deze bijeenkomst is er slechts beperkte tijd tot opening van de regeling, dus we raden aan vooraf de regeling te lezen, ideeën te vormen en vragen op een rij te zetten. Zo kunnen wij u goed op weg helpen:

  • Lees u alvast in over de regeling, zet eventuele vragen die bij u opkomen op papier, en neem dit mee. Wij zullen deze vragen ter plekke inventariseren en behandelen.
  • Zet ook uw projectidee op papier, voldoende geconcretiseerd om hier een pitch over te kunnen geven, en neem dit mee. U kunt hiervoor een projectideeformulier invullen. Kunt u nog niet zo concreet worden, zet dan antwoorden op de volgende vragen op papier: 

    - wat is uw idee, waar bent u mee bezig en/of waar bent u goed in? Wat heeft u te bieden?
    - in welke markt denkt u te gaan opereren?
    - wat voor soort partijen heeft u daarbij nodig, met wie zou u in een consortium kunnen of willen zitten?

Programma

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u naast informatie over de regeling (verzorgd door RVO), ook handvatten om consortia te helpen vormen (verzorgd door TKI Urban Energy samen met BTIC). Om u zo in staat te stellen om uiterlijk 15 april kwalitatief hoogstaande programma-ideeën in te dienen, de zogenaamde ‘Vooraanmelding’. U kunt ter plaatse verkennen of u bij een consortium-in-wording aan kunt sluiten.

Programmaonderdelen zijn:

Deel 1

  • Introductie + uitleg regeling MMIP’s door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, inclusief tips voor het indienen van de Vooraanmelding
  • Uitleg TKI Urban Energy, onderdeel van Topsector Energie, over de rol van de TKI en het Bouw Techniek en Innovatiecentrum (BTIC) bij het matchmaken en netwerken om te komen tot goedgevormde consortia.

Pauze

Deel 2

Kennismaking en matchmaking in een aantal rondes. Deelnemers pitchen ieder hun idee op hoofdlijnen. Bij deze matchmaking werkt de TKI Urban Energy samen met het Bouw techniek en Innovatiecentrum.

Daarnaast bent u in de gelegenheid om Individuele gesprekken met adviseurs van RVO en TKI Urban Energy te voeren, mede op basis van de inventarisatie van de vragen die u bij uw aanmelding heeft doorgegeven.

We vragen alle deelnemers tijdens de bijeenkomst, op basis van hun voorbereiding een actieve bijdrage te leveren. Neem dit dus mee, zodat wij u zo gericht mogelijk kunnen helpen.

Aanmelden
U kunt zich via de website van RVO aanmelden.