Hordenlopen naar Parijs. Klimaatdag 2020

Klimaatdag 2010

We hebben er één jaar opzitten om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, 49 procent CO2-reductie in 2030. Net als bij de totstandkoming van het akkoord zijn honderden partijen hier dagelijks mee bezig. Op maandag 12 oktober staan we met de eerste Klimaatdag stil bij alle inspanningen.

Er gebeurt al veel. Partijen zien mogelijkheden genoeg. De praktijk is soms weerbarstig. De wereld om ons heen ziet er ook al anders uit dan vorig jaar. Kortom het is hordenlopen om de doelen van Parijs te halen.

Op de Klimaatdag wisselen we ervaringen, informatie en zienswijzen uit. Het gaan het hebben over dilemma’s en kansen. We gaan de hordes nemen.

Een dag vol inspiratie, informatie en discussie

Ontdek wat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, EU-commissaris Timmermans ons te vertellen hebben. De jongeren, Natuur en Milieu en Shell gaan met elkaar in gesprek over ambities, concrete daden en wensen om de reductie te realiseren.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen versobert de organisatie de opzet van de Klimaatdag. Aanvankelijk zouden vanuit 5 studio’s in totaal 25 talkshows worden georganiseerd plus een plenaire opening en slot. De tafelgasten zouden allemaal, verspreid over de dag, naar de opnamelocatie komen.

Het kabinet riep afgelopen maandag op zoveel mogelijk thuis te werken en het aantal reisbewegingen tot een minimum te beperken. Daarom is besloten ook het laatste fysieke onderdeeltje in de dag aan te passen. Alle talkshowgasten gaan nu via externe verbindingen met de gespreksleider en elkaar in het gesprek over de dilemma’s bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Omdat dit technisch meer voeten in de aarde heeft kunnen we naast de plenaire sessies helaas nog maar zo’n 13 talkshows aanbieden.

Op Klimaatakkoord.nl kunt u het aangepaste programma vinden.

Een kleine greep uit de sessies: ‘Wanneer gaat de eerste CO2 onder de grond?’.’ Duurzame opwekking: Power to the people.’ ‘Tandje bij om 55 procent te halen.’ Hoe zorgen we voor betaalbare verduurzaming van woningen.’ En nog veel meer.
Vanuit Topsector Energie is TKI Energie en Industrie betrokken bij:

Industrie heeft CO2-vrije toekomst voor het grijpen. Er zijn heel veel manieren om de uitstoot van de industrie terug te dringen. Innovaties liggen klaar om gebruikt te worden. Toepassingen in de praktijk zijn succesvol en verdienen zich terug. In 2025 zou daarmee 6 megaton CO2 gereduceerd kunnen worden. Dan moet wel het tempo omhoog.

Deze talkshow gaat over de kansen die er liggen en over de opties en concrete acties om de belemmeringen weg te nemen. Aan tafel:

  • Gert Jan Lankhorst: Voorzitter VEMW, vertegenwoordigt 300 industriële grootgebruikers van energie.
  • Hans van der Spek: Programma directeur Clean Tech bij FME.
  • Rob Kreiter: Directeur TKI Energie en Industrie
  • En een aantal bijdragen uit de praktijk: Diverse ondernemers vertellen hun ervaringen met innovatie en verduurzaming.

Het programma

De Nationale Klimaatdag Hordelopen naar Parijs volledig digitaal te volgen. Een overzicht van het huidige programma:

09:45 - Plenaire opening

  • Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken & Klimaat
  • Frans Timmermans, Vicevoorzitter van de Europese Commissie
  • Marjan van Loon, CEO van Shell
  • Marjolein Demmers, directeur Natuur en Milieu.
  • Werner Schouten, voorzitter Jonge Klimaatbeweging.

11:00 - 5 rondes van 5 gelijktijdige deelwebinars, met onder andere

16.00 - Plenaire afsluiting. Klimaatbeleid in verkiezingstijd

Meer informatie en aanmelden?

Meld u aan via Klimaatakkoord.nl/klimaatdag-12-oktober-programma