Handelsmissie Circulaire Economie in België

Brussel Afbeelding
-

Bent u actief op het gebied van de circulaire economie en wilt u deze expertise in België inzetten? Ontdek marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië tijdens de fysieke handelsmissie van 17 tot en met 19 november 2021.

Als buurlanden zijn Nederland en België economisch sterk met elkaar verbonden. Door de transitie naar een circulaire economie kan de handelsrelatie de komende jaren nog intensiever worden.

Tijdens deze handelsmissie kunt u volop netwerken met potentiële klanten, zakenpartners en publieke stakeholders. U krijgt een update over trends, marktkansen en voorbeeldprojecten.

Circulaire economie in België

De overgang naar een circulaire economie zal in België naar verwachting bijna 100.000 nieuwe banen opleveren en een toegevoegde waarde van € 7,3 miljard. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

België is koploper op het gebied van onder meer recyclingvraagstukken en hernieuwbare plastics. Verschillende investeringen zijn gericht op versterking van de circulaire economie in de 3 gewesten. Bijvoorbeeld:

 • € 700 miljoen voor de bouw van 3 nieuwe recyclingcentra voor plastic afval. Doel is om in 2023 65% van het huishoudelijk afval te kunnen recyclen.
 • € 35 miljoen voor nieuwe technologieën en waardeketens, zoals innovatieve recyclingtechnieken (ook van complexe producten), het gebruik van secundaire of hernieuwbare grondstoffen of het inzamelen van afval.
 • € 30 miljard om tussen nu en 2050, driemaal zo veel renovaties in de bouw uit te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt fors ingezet op circulair bouwen en verbouwen.

De knowhow die België de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, kan de weg openen naar nieuwe markten en samenwerking met buurlanden.

Voor wie?

De handelsmissie staat uitsluitend open voor organisaties die:

 • actief zijn in de sectoren gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en/of woningbouw), en plastics & chemische recycling;
 • technologieën, producten of services aanbieden om de transitie naar een circulaire economie binnen deze sectoren te versnellen of bestendigen;
 • de Belgische markt willen verkennen;
 • zaken doen, of willen doen op de Belgische markt;
 • zakenpartners zoeken in Vlaanderen, Brussel of Wallonië en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek aan België heeft deelgenomen.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de circulaire marktkansen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië;
 • in contact te komen met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • uw eigen Belgische contacten weer eens fysiek te ontmoeten;
 • te profiteren van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Belgische markt;
 • inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Belgische markt aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang te krijgen tot de markt, door consortia te vormen en door publiek-private samenwerking.

Voorlopig programma

Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld. Hierbij houden wij rekening met de input van deelnemende bedrijven.

 

Meer informatie