Handelsmissie - Circulaire Economie in België

Brussel Afbeelding
-

Bent u actief op het gebied van de circulaire economie en wilt u deze expertise in België inzetten? Ontdek marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië tijdens de fysieke handelsmissie van 17 tot en met 19 november 2021.

Als buurlanden zijn Nederland en België economisch sterk met elkaar verbonden. Door de transitie naar een circulaire economie kan de handelsrelatie de komende jaren nog intensiever worden.

Tijdens deze handelsmissie kunt u volop netwerken met potentiële klanten, zakenpartners en publieke stakeholders. U krijgt een update over trends, marktkansen en voorbeeldprojecten.

Voor wie?

De handelsmissie staat uitsluitend open voor organisaties die:

  • actief zijn in de sectoren gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en/of woningbouw), en plastics & chemische recycling;
  • technologieën, producten of services aanbieden om de transitie naar een circulaire economie binnen deze sectoren te versnellen of bestendigen;
  • de Belgische markt willen verkennen;
  • zaken doen, of willen doen op de Belgische markt;
  • zakenpartners zoeken in Vlaanderen, Brussel of Wallonië en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek aan België heeft deelgenomen.

Meer informatie