Grasping the Grid: Een reeks events over de industrie in het toekomstige energiesysteem

-

Stel je voor dat het 2042 is, de energietransitie is in volle gang. Offshore windparken leveren groene stroom die wordt gebruikt om huishoudens, industrieterreinen van stroom te voorzien en groene waterstof te produceren. Flexibele netten en besturingssystemen zijn ontworpen om pieken in vraag en aanbod te ondersteunen.

Het toekomstige energiesysteem is gebaseerd op hernieuwbare energie en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die vandaag, in 2021, moeten worden aangepakt. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen over de wijze waarop het complexe toekomstige energienet, de aangesloten stroomvoorziening en de industriële elektrificatie kunnen worden geïmplementeerd en geëxploiteerd .

ISPT organiseert de Grasping the Grid kennisuitwisselingssessies. We brengen stakeholders samen in de keten van energieproductie, transport, opslag en gebruik die innovatie stimuleren in een CO2-neutraal toekomstig energiesysteem en bekijk het vanuit alle verschillende perspectieven.

Laten we samen nieuwe en broodnodige integrale inzichten ontwikkelen van eisen en mogelijkheden van een toekomstig elektriciteitsnet en een geëlektrificeerde industriesector in een nieuw energiesysteem!

14 oktober: Toekomstig raster van bron naar gebruiker

Een toekomstig HV-net zal veel hoogspanningsactiva met elkaar verbinden: windmolenparken, waterstofcentrales, chemische industrieën, maar ook batterijen en groene energiecentrales. Hoe gaat dit systeem werken en hoe gaan nieuwe energieproductie-, verbruiks- en opslagfaciliteiten op het net op elkaar inwerken wanneer de schaal van de productie van hernieuwbare energie groeit tot vele gigawatt? In deze eerste sessie gaan we aan de slag met de roadmap voor industriële elektrificatie, gepresenteerd door Rob Kreiter van TKI Energie en Industrie en bekijken we deze vervolgens vanuit verschillende invalshoeken – Met Feikje Wittermans (VOPAK), Rob Kreiter (TKI Energie & Industrie) en Andreas ten Cate (ISPT) en binnenkort meer sprekers.

Schrijf je hier in

 

4 november: Geëlektrificeerde installaties en terreinen

In een geëlektrificeerde toekomst zullen installaties en locaties te maken krijgen met een systeem met variabele stroomvoorziening. In deze sessie gaan we nader in op de manier waarop hernieuwbare energie kan worden geïntegreerd in industriële sites en installaties die transformeren van fossielgedreven naar koolstofemissievrij. Dick Weiffenbach van Netbeheer Nederland trapt deze sessie af met een visie op hoe de netbeheerder kijkt naar industriële transformatie. Randolf Weterings neemt ons dan mee naar de industrieregio Havenbedrijf Rotterdam en deelt zijn visie op wat er op de grond gebeurt als de industriële elektrificatie echt van start gaat. In vervolgpresentaties worden vervolgens standpunten uit de energie-elektronicasector, de industrie en de netbeheerder besproken. Met Dick Weiffenbach (Netbeheer Nederland), Randolf Wetering (Havenbedrijf Rotterdam), Kees Biesheuvel (DOW), Aaldrik Haaier (Water & Energy Solutions) en Heleen Groenenberg (Tennet).

Schrijf je hier in

 

25 november: Toekomstige energiemarkten

In een groeiend systeem van hernieuwbare energie wordt de economie bepaald door marktontwerp. Het derde evenement zal evalueren hoe een toekomstige flexibele energiemarkt eruit moet zien en hoe deze de werking van de industrie beïnvloedt. In een toekomstige energiemarkt wordt de rol van energieaankopen en -operaties en regelgevings- en wetgevingsoverwegingen verder onderzocht. Met Jeroen Tap (DOW) en Marco Rine (VDL), en nog veel meer te volgen.

Schrijf je hier in

 

16 december: Digitalisering van flexibele bedrijfsvoering

Grootschalige elektriciteitsopwekking en elektrisch aangedreven processen brengen nieuwe dynamiek in de hele keten, van grootschalige elektriciteitsopwekking tot elektrisch aangedreven processen brengen nieuwe dynamiek in de hele keten, van elektriciteitsopwekking tot gebruik. Digitalisering is een belangrijke enabler in deze transitie. Digitale technologieën zoals datagestuurde modellen bieden inzicht in systeeminteracties en kunnen worden gebruikt voor optimalisatie van industriële locaties. Kansen, uitdagingen en behoeften voor de digitalisering van flexibele activiteiten komen aan bod in het laatste geval van de Grasping the Grid-serie.

Schrijf je hier in