Executive programma: Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

-

Wilt u uw kennis van de energietransitie verder ontwikkelen? Kies dan het 5-daagse, Nederlandstalige executive programma voor energieprofessionals 'Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak'.

De energietransitie staat op het punt onbekend terrein te betreden. Bedrijven en organisaties moeten reageren op de marktvraag naar duurzame en concurrerende energieproducten en diensten. Daarnaast moeten de kaders die op internationaal en nationaal niveau worden gesteld, verenigd worden met het groeiend aantal decentrale initiatieven van onder meer prosumenten.

Succesvolle innovaties vragen om een strategische en multidisciplinaire aanpak. Er is niet alleen feitelijke kennis nodig over onder meer consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, beleidswijzigingen en de spanningen tussen vraag en aanbod in het energiesysteem als geheel. Een duidelijke visie en stakeholder-management zijn daarnaast noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle energietransitie.

In het vijfdaagse executive programma ‘Succesvolle energietransitie met multidisciplinaire aanpak’ van de University of Groningen Business School, worden de voorwaarden voor een succesvolle energietransitie onderzocht. Het programma benadert deze problemen multidisciplinair, vanuit een technisch, economisch, maatschappelijk, sociaal-psychologisch, juridisch en politiek perspectief. Verder wordt onderzocht hoe consumenten, lokale gemeenschappen en innovators economische waarde creëren en bestaande aannames doen verschuiven. Tenslotte behandelt het executive programma praktijkcasussen die alternatieve routes helpen definiëren naar een meer gedecentraliseerd, economisch efficiënt en maatschappelijk wenselijk systeem. Dit helpt u nieuwe inzichten en strategieën te ontwikkelen voor uw eigen organisatie om zo bij te dragen aan een succesvolle energietransitie.

  • Start: 14 maart 2019 (5e editie)
  • Duur: 5 dagen
  • Locatie: Energy Academy Building, Zernike Campus Groningen
  • Prijs: € 4.990 (vrijgesteld van btw)

Meer informatie 

Op donderdagmiddag 6 december vindt een informatiesessie hierover plaats op de Zernike campus te Groningen. Informatie hierover vindt u hier. Mensen die zich hiervoor aanmelden kunnen daarna ook gratis aanschuiven bij het Catch-Up on Energy - Knowledge and Networking event.