Energy Outlook Conferentie | Netwerkborrel Topsector Energie

Kom op donderdag 6 juni 2019 naar de Energy Outlook Conferentie. De energietransitie en het aankomende Klimaatakkoord stellen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden voor unieke uitdagingen. Hoe verhouden we ons tot alle essentiële veranderingen in ons energiesysteem, haar werkgebied en de mensen die hierin werkzaam zijn?

Door welke bewezen aanpakken en methodieken kunnen wij ons laten inspireren? En hoe zetten we de aandacht voor arbeidsmarkt, onderwijs en een nieuwe manier van leren, werken en innoveren centraal in de aankomende innovatiestrategieën?

Maak kennis met voorbeelden uit de praktijk èn met de ontwikkelingen in onze transitie. Ook leert (potentiële) partners in bedrijfsleven, onderwijs en overheid kennen. Want wil de Energietransitie slagen, dan hebben we elkaar hard nodig om goed opgeleide professionals op de juiste plek te krijgen.

Voorlopig programma

9:30 – 10:00 uur: Inloop
10: 00 – 13.00 uur: De Uitdaging: ‘het kan wèl, en wat nog meer!’-inspiratiemarkt
13:00 – 14:00 uur: Lunch + inloop middagprogramma
14:00 – 16:30 uur: Energy Outlook Conference: Human Capital in missiegedreven innovatie

We sluiten de dag af met de Netwerkborrel van de Topsector Energie.

Inhoud programma-onderdelen

 
De Uitdaging: ‘het kan wèl, en wat nog meer!’-inspiratiemarkt

Wil de energietransitie slagen, dan moet Nederland beschikken over voldoende én goed opgeleide professionals. Bedrijven en onderwijsinstellingen grijpen deze uitdaging aan onder de noemer ‘De Uitdaging’. Tijdens de ‘het kan wèl, en wat nog meer’-sessies maakt u kennis met verschillende innovatieve èn bewezen methodieken die nu al in verschillende regio’s worden toegepast om de gecombineerde opgave van verduurzaming + voldoende professionals te beantwoorden.

Doe ideeën op voor uw uitdagingen en weet op die manier uw human capital ambities waar te maken. Kom in contact met de partners die u kunnen helpen uw uitdagingen en mogelijkheden scherper te krijgen! Welke voorbeelden u hier straks aan zult treffen, vindt u hier binnenkort terug!

Energy Outlook Conference: Human Capital in missiegedreven innovatie

Voor het realiseren van de energie- en klimaatdoelen zijn snel baanbrekende innovaties nodig. Het nieuwe beleid van missiegedreven innoveren zet de energie- en klimaatdoelen meer centraal. Daarbij worden samenwerkingsverbanden uitgedaagd om naast technologische aspecten ook skills-ontwikkeling, scholing en verhoging van arbeidsproductiviteit in hun voorstellen mee te nemen.

U maakt deze middag kennis met de missiegedreven programma’s die nu in het verlengde van het aanstaande Klimaatakkoord worden samengesteld.

 De mensen die hier nu hard aan werken nemen u in een themasessie naar uw voorkeur mee door  de laatste ontwikkelingen op dat gebied. U bij uw registratie kiezen uit:

  • gebouwde omgeving
  • landbouw en landgebruik
  • elektriciteit
  • industrie
  • mobiliteit

Op welke thematiek zetten zij in? Op welke manier is hierin aandacht voor onderwijs- en arbeidsmarktagenda’s? Heeft u eigen ideeën die bij de totstandkoming van deze programma’s niet mogen ontbreken? Mis dan niet deze kans om die in te brengen.

Meld u aan

Meld u nu aan via het registratieformulier.
Bij u aanmelding kunt u aangeven aan welke programmaonderdelen u wilt deelnemen. Dat kan een hele dag zijn, alleen het middagprogramma of de borrel.