Energeia Energy Tour - De industrietransitie

Afb

De industrietransitie. Zowel links als rechts in het politieke spectrum klinken geluiden over ‘groene industriepolitiek’. Inspelend op de politieke situatie begin december wordt dit verder uitgediept. En Elektrificatie vraagt veel van zowel industrie, energieproducenten en infrastructuur. Hoe kan deze driehoeksverhouding tijdig gestalte krijgen? Leidend in de benadering van de industrie blijft de zogenoemde tonnenjacht. We bespreken het ETS, het carbon border adjustment mechanism, nationale CO2-heffingen en andere CO2-beprijzing.

Meer informatie