Digitaal evenement: Het Koudemiddelen Congres

Het koudemiddelen congres

Het coronavirus slokt nu alle aandacht op. Dat betekent echter niet dat andere economische en maatschappelijke ontwikkelingen stilstaan. Sterker nog; om op koers te blijven voor de lange termijn vragen ze juist nu veel aandacht. Dat geldt ook voor de koel- en klimaatsector, en koudemiddelen in het bijzonder. Om die reden organiseren de KNVvK en RCC K&L op 21 september Het Koudenmiddelencongres. Er valt veel te bespreken: volgend jaar gaat het HFK-quotum CO2-equivalenten weer fors omlaag, de illegale handel tiert welig en Brussel zinspeelt op verscherping van het HFK-beleid. En dat terwijl er nog de nodige uitdagingen zijn om het huidige tempo van de GWP-afbouw bij te benen. Tijdens het congres komen experts hierover aan het woord. En ze gaan uitgebreid in discussie. De kundige en scherpe dagvoorzitter zal erop toezien dat het een stevige discussie wordt. Ook u kunt hieraan meedoen!  

Het koudemiddelen congres zal plaatsvinden middels een 'Online live event'.
Het congres wordt live uitgezonden op 21 september. 

Welke informatie krijgt u mee na dit congres:

  • De toekomst van F-gassen in een verscherpt EU-klimaatbeleid.  
  • Wat zijn de gevolgen van de komende stap terug in HFK quotum?
  • Wat zijn de bottlenecks in transitie koudemiddelen?

Programma en aanmelden:

Meer informatie over het programma vind je hier en aanmelden kan via deze link