Derde call in het programma Energiesysteemintegratie: matchmaking

In samenwerking met het Programma Systeemintegratie van de Topsector Energie organiseert NWO een derde call in het programma Energiesysteemintegratie ter waarde van € 4,9 miljoen. Deze richt zich op de integratie van vraagstukken van energiesystemen op verschillende schaalniveaus, waarbij het totale systeem als geheel centraal staat. Er wordt ingezet op digitale technologieën met als doel die voor energiesysteemintegratie breed beschikbaar te maken.

Tijdens de informatie- en matchmakingbijeenkomst op 23 mei ontvangt u meer informatie over de call en de voorwaarden, kunt u vragen stellen en is er de mogelijkheid contact te leggen met potentiële consortiumpartners. 

Hoe u aan te melden, leest u hier