De rol van waterstof in de energiemix voor de gebouwde omgeving

Waterstof webinar 4 maart

WaterstofLab creëert ruimte voor genuanceerde dialoog over:

De rol van waterstof in de energiemix voor de gebouwde omgeving.

Het WaterstofLab brengt partijen en kennis samen om de dialoog aan te gaan over de rol van waterstof in de gebouwde omgeving. Daarmee worden inzichten verbreed en met elkaar verbonden, en komen handelingsperspectieven op tafel voor alle betrokken.

De vraag die we in het WaterstofLab willen beantwoorden is: “Hoe creëren we helderheid over de rol van waterstof in de energiemix voor de gebouwde omgeving?”

Bekijk de flyer

Meer informatie en aanmelden