Datagovernance in de Energiesector: de kluwen ontrafeld?

windmolens en zonnepanelenopstelling

In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn. Tegelijkertijd willen we onze ‘quality of service’ op een ongewijzigd hoog niveau houden. In dat nieuwe en complexe systeem van partijen en wensen kan een duidelijke en aanvaardbare data-governance structuur helderheid bieden.

Datagovernance: de kluwen ontrafeld?

  • Welke datafuncties onderscheiden we?
  • Welke doelen hebben we met onze data?
  • En welke eisen stelt dat aan de manier waarop we onze data-governance structuur inrichten? 

Waarom wil je aanwezig zijn?

Samen met jou gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. En we gaan in gesprek over de juiste maatregelen. De inzichten en ontwikkelvragen nemen we mee in de programmering van de Topsector Digitalisering ’22-’23. Bovendien doe je nieuwe kennis op van de meest actuele ontwikkelingen op dit vlak en kan je in gesprek met experts.

Wie is er zeker bij?

  • Romy Dekker, onderzoeker Digital Society, Rathenau Insitituut
  • Michiel Sintenie, hoofd Innovatie, Vattenfall
  • Martijn Broekhof, hoofd Energie & Innovatie, VNCI
  • Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering

Meld je nu aan

De inspiratiesessie vindt online plaats op donderdag 30 juni van 15:30 tot 17:00 uur.

Meld je hier aan