Dag van het Klimaatakkoord: Versnellen naar Parijs

.

Alle signalen wijzen één kant op. De uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van Versnellen naar Parijs. Het wordt een dag vol klimaatinspiratie. Een dag waarin we elkaar weer eens in het echt kunnen ontmoeten.

De rode draad wordt gevormd door drie thema’s. Dat zijn: Het Energiesysteem, Sturen op transitie en het Dagelijks leven. Dat zijn drie invalshoeken die allemaal van belang zijn om de transitie te laten slagen en de uitstoot naar nul terug te brengen.

Plenair programma

n het plenaire programma komt  onder meer de verantwoordelijke bewindspersoon aan het woord. Vertelt Diederik Samsom over de Europese Klimaatplannen en houdt gedragsdeskundige Reint Jan Renes een spiegel voor over gedragsverandering.

Meer dan twintig parellelsessies

Een greep hieruit:

De industrie als regelknop voor het duurzame energiesysteem

Ons energiesysteem van de toekomst is duurzaam, betaalbaar, flexibel, veilig en vooral ook onverminderd betrouwbaar. Daarom hebben we in ons energiesysteem van de toekomst keihard flexcapaciteit nodig. Om zo te kunnen omgaan met de schommelingen in vraag en aanbod die duurzame bronnen als wind en zon opleveren.

De mogelijkheden die er bij de industrie liggen zijn nog onderbelicht. Daar zit in Nederland veel flexibel vermogen om zowel een tekort als een overaanbod aan elektriciteit op te vangen.

Zo kan de industrie in Nederland naast de hoogwaardigste producten dus ook de onmisbare regelknop voor ons energiesysteem leveren.
In deze sessie laten we zien wat er nu al gebeurt. Ook gaan we in op wat er op korte termijn aan regelmogelijkheden bij kan komen. En behandelen we de vraag hoe we over een paar jaar het volle regelpotentieel in de industrie kunnen benutten.

We doen dit met industriepartijen, innovatiedeskundigen en met u in de zaal.

Opschalen productie groene waterstof: ja! Maar hoe?

Er moet snel meer groene waterstof komen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Waar komt voldoende duurzame elektriciteit vandaan? Wie bouwt de grote elektrolysers? Wie neemt al die waterstof af? Maken we het zelf of importeren we het? Hoe kunnen we nú al samen stappen zetten terwijl er nog zoveel onzeker is? In deze sessie kijken we naar de stand van zaken en verkennen we de mogelijkheden om te versnellen. Met visies, plannen en de praktijk.

Het complete programma en de registratielink