Cybersecurity in de Energiesector: wie is de zwakste schakel?

-

In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, ‘smart’ en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem?

Wie is de zwakste schakel?

  • Zijn de verschillende technische partijen voldoende toegerust op de toekomst? 
  • In hoeverre bevordert het huidige beleid en regelgeving de kwetsbaarheid van het systeem?
  • Zijn alle betrokken partijen zich überhaupt bewust van de urgentie? 
  • Wie is hier de zwakste schakel?

Wie is er zeker bij?

  • Anjos Nijk, directeur European Network for CyberSecurity 
  • Daan Keuper, Ethical Hacker Computest en winnaar Global Hack-competitie Pwn2Own ‘22 
  • Harm van den Brink, IT Architect Electric Vehicles, ELaadNL
  • Marten van Dijk, Group Lead Computer Security, CWI
  • Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering

Waarom wil je aanwezig zijn?

Samen met jou gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. En we gaan in gesprek over de juiste maatregelen. De inzichten en ontwikkelvragen nemen we mee in de programmering van de Topsector Digitalisering ’22-’23. Bovendien doe je nieuwe kennis op van de meest actuele ontwikkelingen op dit vlak en kan je in gesprek met experts.

Over tot actie met het Breedgedragen Programma (BGP) Cybersecurity

Naast actuele ontwikkelingen en inzichten, roepen we ook op om tot actie over te gaan. Voor het eerst werken alle 10 Topsectoren samen en dragen bij aan cybersecuritykennis en -innovatie. Digitale weerbaarheid, strategische autonomie en het verhogen van het economisch verdienvermogen zijn hierin leidend. Het opstellen van een voorstel voor het Breedgedragen Programma (BGP) Cybersecurity is nog in volle gang en jij kunt hieraan meedenken en -ontwerpen. Oefen je invloed uit tijdens de inspiratiesessie Cybersecurity: wie is de zwakste schakel. 

Meld je nu aan

De inspiratiesessie vindt digitaal plaats op dinsdag 31 mei van 15:30 tot 17:00 uur.

Meld je hier aan