Consultatieworkshop voor het Nationale Innovatieprogramma Waterstof

Waterstof consultatieworkshop
-

Op 11 juli van 10 tot 13 uur organiseert het TKI Nieuw Gas een consultatieworkshop om het concept van het Innovatieprogramma Waterstof te toetsen bij een breed scala aan stakeholders.

In de afgelopen maanden is door een kernteam hard aan de totstandkoming van het programma gewerkt en nu is de tijd rijp om het ter consultatie voor te leggen aan iedereen. Het innovatieprogramma sluit aan bij de missiegedreven innovatieaanpak die voor het ontwerp-Klimaatakkoord en de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) is opgezet en wil een brug slaan met, en tussen de 13 sectorale innovatieprogramma’s (MMIP’s). Daardoor ontstaat een coherent en synergetisch innovatieprogramma voor waterstof.

De consultatieworkshop vindt bij het Muntgebouw in Utrecht. We starten om 10 uur en er staat na afloop een lunch klaar.

Enkele dagen voor de workshop krijgt u het consultatiedocument toegestuurd zodat u zich kunt voorbereiden. U kunt zich opgeven door een mail met uw gegevens te sturen naar @email, onder vermelding van ‘consultatieworkshop waterstof’. Graag tot ziens op 11 juli!