Consultatie tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse

.

Bent u benieuwd naar de nieuwe subsidieregeling voor de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof en de laatste stand van zaken? Meld u dan aan voor een van de consultatiebijeenkomsten op 11 en 14 januari 2022.

Registreer!

Wij delen tijdens deze online consultatie de ingeslagen weg met marktpartijen en andere geïnteresseerden. We horen graag uw reactie hierop. Daarna publiceren wij de consultatie van de regeling.

Ontwerpkeuzes nieuwe regeling

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereiden wij de nieuwe regeling voor waterstof op dit moment voor. We hebben in januari 2021 en juni 2021 al eerder consultaties gehouden. Bedrijven bekeken toen of ze in de komende jaren elektrolysers gaan bouwen. Het doel daarvan was om reacties op te halen van partijen die binnenkort een investeringsbeslissing nemen. Deze inbreng hebben we meegenomen in het ontwerp van de regeling.

Graag leggen wij in deze consultatie verdere ontwerpkeuzes van de regeling aan u voor. We nemen daarbij de uitkomst van gesprekken met de Europese Commissie mee. Die gingen over de goedkeuring binnen het Europese milieusteunkader.

U vindt het verslag en de presentatie van de eerdere consultatie als download onderaan deze pagina.

2 bijeenkomsten

U kunt deelnemen op 2 momenten:

  • 11 januari 2022 10.00 – 12.00 uur
  • 14 januari 2022 10.00 – 12.00 uur

Meld u aan

Meld u aan via het registratieformulier. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst de inloglink.

Downloads

Verslag consultatie (pdf)
Presentatie online webinar opschalingsinstrument (pdf)